Odgađanje i preinačenje u dovi

O dovi

(Prethodno: Dvije vrste prepreka kod uslišenja dove)

Od Poslanika, s.a.v.a., prenosi se sljedeće: “Nema tog muslimana koji će Allaha zamoliti dovom u kojoj nema kidanja rodbinskih veza, niti grijeha, a da mu Allah neće podariti jednu od tri stvari: ili će mu brzo ispuniti molbu, ili će mu je odgoditi, ili će mu u njenoj mjeri odagnati zlo!” Rekoše: “O Božiji poslaniče, trebamo, dakle, mnogo činiti dovu?!” “Mnogo je činite!”, rekao je on.[1]

- Od Poslanika, s.a.v.a., prenosi se i ovo: “Dova je srž ibadeta, nema vjernika koji će Allaha zamoliti, a da mu se Allah neće odazvati; ili će mu se odazvati odmah na Dunjaluku, ili će mu to odgoditi za Onaj svijet, ili će mu oprostiti grijehe u mjeri koliko je učio dove, ako nije tražio grijeh!”[2]

- Emirul-mu'minin svome sinu Hasanu u oporuci je – kako se to navodi u predaji Eš-Šerifa er-Radija – rekao: “Neka te nipošto ne obeshrabri odugovlačenje Njegova odaziva, jer dar je u mjeri namjere, a možda ti je odgođeno uslišenje kako bi to bilo vrjednije kao nagrada tražiocu i da obilniji bude dar onom koji se nada. Možda ćeš nešto tražiti, pa ti neće biti dato, a bit će ti darovano nešto što je još bolje, odmah ili u daljoj budućnosti. Ili će te možda zaobići iz dobra za tebe samog, jer možda nešto tražiš, a u tome je propast za tvoju vjeru kad bi ti bilo dato. Zato, neka ti molba bude usmjerena ka onom čije će ti ljepote ostati, a loše posljedice nestati, a imetka ti neće ostati niti ćeš ti njemu ostati!”[3]

Kad saberemo sve ove tekstove, nalazimo pet stanja odaziva:

1. Ta‘džil – ubrzavanje odaziva na potrebu za koju čovjek Allaha moli.

2. Te'džil – odgađanje odaziva na potrebu koju čovjek traži od svoga Gospodara.

3. Tebdil – preinačenje odaziva, i to putem otklanjanja nevolje od molioca, ukoliko odaziv na molbu molioca ne vodi dobru po njega samog.

4. Tebdil – preinačenje odaziva na način da Allah čovjeka opskrbi povećanjem duhovnog stepena, blagodati ili darova na Ahiretu, u slučajevima kad davanje onog što čovjek išće nije u njegovome interesu.

Od Ebu Abdullaha Sadika, mir s njim, prenosi se sljedeće: “Allah će pretvoriti dovu vjernikā na Sudnjem danu u dobro djelo za koje će im povećati nagradu u Džennetu!”[4]

U drugoj predaji od Ebu Džafera Bakira, mir s njim, stoji: “Tako mi Allaha, ono što je Allah odgodio vjernicima od onog što traže od Ovog svijeta, bolje je od onog što im je ubrzano dao od njega!”[5]

5. Tebdil – preinačenje odaziva u oprost grijeha i ružnih djela, ukoliko odaziv dovi ne ide u korist robu.

Nekad odgađanje ili preinačenje nisu samo zbog koristi onog koji dovu čini u slučajevima odgađanja odaziva i njegovog poništenja, već nekad to može biti i zbog dobra cjelokupnog poretka koji obuhvata i onog što traži, kao i druge. Pa tako bi odaziv na molbu ili njeno ispunjenje bez odlaganja mogli izazvati poremećaj poretka koji je Allah uspostavio za čovjeka, uže gledajući, ili za kosmos općenito.

(Nastavak: Kad se dova pretvori u djelo)


[1] Vesailu-š-ši‘a 4/1086.

[2] Vesailu-š-ši‘a, Kitabus-salah, poglavlja o dovama, poglavlje 15 i 4/1086.

[3] Nehdžu-l-belaga, odjeljak poslanica i pisama, pismo 31.

[4] Vesailu-š-ši‘a, 4/1086.

[5] Kurbu-l-isnad, str. 171. Usulu-l-Kafi, 526.

Zadnji put promjenjen: %AM, %01 %485 %2014 %10:%Jul

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT