Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
 1. Najnovije
 2. Najčitanije
 3. 1 Mjesec
 4. 3 mjeseca
 5. 6 mjeseci

Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata (30)

srijeda, 22 Mart 2017 14:09 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 30. PREDAVANJE  Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg (29)

utorak, 28 Februar 2017 08:04 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 29. PREDAVANJE Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji…

Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu (28)

petak, 24 Februar 2017 17:33 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 28. PREDAVANJE  Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su…

Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom (27)

srijeda, 22 Februar 2017 14:32 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

27. PREDAVANJE Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i…

Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja (26)

utorak, 21 Februar 2017 11:27 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

26. PREDAVANJE Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj…

Nesreća (musibet)

srijeda, 21 Decembar 2016 07:25 | Kategorija: Mjera mudrosti 2. | Od:

Saosjećanje u nesreći 1. Kur'an: “Mi ćemo vas zaista dovoditi u iskušenje malo strahom, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih nevolja zadesi, jedino…

Musa Ćazim Ćatić - pjesme

ponedjeljak, 22 Novembar 2010 11:38 | Kategorija: Musa Ćazim Ćatić | Od:

Teubei-Nesuh (Pokajanje jednog griješnog pjesnika)  Gospode, evo na sedždu Ti padam, Pred vječnom Tvojom klanjam se dobrotom  I molitve Ti u stihove skladam,  Proseć: “Oh, daj mi smisao za ljepotom!”  Gospode, evo, na sedždu Ti…

33 rubaije od Hajama

nedjelja, 06 Mart 2011 11:39 | Kategorija: Omer Hajjam | Od:

1. I po nebu i po Zemlji moje oko lijeta, da pronađe stvar najljepšu Ovoga svijeta; ne imade na nebesim nijedne zvijezde, a na Zemlji, kô što si ti, nijednog cvijeta. 2. Ovaj vrč je…

Kumejlova dova na arapskom i bosanskom

četvrtak, 03 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je jedna od poznatih dova. El-Medžlisi, Allah mu se smilovao, kaže: "Kumejlova dova jedna je od najboljih dova. To je dova Hidra, alejhisselam. Zapovjednik pravovjernih 'Ali, alejhisselam, podučio ju je Kumejla koji je bio…

Dova ašarat

subota, 19 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je znamenita dova. Bilježi je Sejjid Ibn Tâvûs, r.a., u Felâhus-sâ'il, dok u svom drugom djelu Džimâlu-'usbû‘e u vezi ove dove kaže da je najbolje vrijeme učenja ove dove u petak poslije ikindije-namaza, a…

Mevlud Hafiza Saliha Gaševića

petak, 11 Mart 2011 14:16 | Kategorija: Mevludi | Od:

Hafiz Salih Gašević, Allah mu se smilovao, rođen u Nikšiću, gdje je završio mekteb i ruždiju. Potom je školovanje nastavio u Istanbulu. Jedno vrijeme je radio kao gradski finansijski upravnik u Nikšiću, a kasnije je…

Sari Saltuk - historija i mit

četvrtak, 23 Decembar 2010 23:00 | Kategorija: Otvoreni defter | Od:

Naučni rad pred nama je diplomski rad Senada Mičijevića kojeg je on odbranio na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka na odsjeku za historiju. Bez imalo sumnje autor ovog djela Senad Mičijević…

Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg (29)

utorak, 28 Februar 2017 08:04 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 29. PREDAVANJE Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji…

Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu (28)

petak, 24 Februar 2017 17:33 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 28. PREDAVANJE  Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su…

Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom (27)

srijeda, 22 Februar 2017 14:32 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

27. PREDAVANJE Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i…

Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata (30)

srijeda, 22 Mart 2017 14:09 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 30. PREDAVANJE  Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja (26)

utorak, 21 Februar 2017 11:27 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

26. PREDAVANJE Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj…

Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg (29)

utorak, 28 Februar 2017 08:04 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 29. PREDAVANJE Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji…

Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu (28)

petak, 24 Februar 2017 17:33 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 28. PREDAVANJE  Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su…

Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom (27)

srijeda, 22 Februar 2017 14:32 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

27. PREDAVANJE Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i…

Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata (30)

srijeda, 22 Mart 2017 14:09 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

S perzijskog preveo: Amar Imamović 30. PREDAVANJE  Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Stupanj imana / vjere zahida iz ummeta Muhammeda, s.a.v.a. (komentar hadisa o Miradžu 125.)

nedjelja, 04 Decembar 2016 16:00 | Kategorija: Komentar predaje o miradžu 2. | Od:

Na Miradžu Poslanik, s.a.v.a., je upitao: “Hoće li u mome ummetu biti takvih?” Allah, dž.š., reče: O Ahmede! Ovo su stepeni Poslanika i iskrenih u tvome ummetu i ummetu drugih poslanika i skupina šehida.” Kur’an…

Mnoštvo asketa u ovom ummetu, više nego među Beni Israilom / Jakubovim potomcima, te njihova odlikovanost nad njima (komentar hadisa o Miradžu 126.)

ponedjeljak, 05 Decembar 2016 20:57 | Kategorija: Komentar predaje o miradžu 2. | Od:

Muhammed, s.a.v.a., reče: “O Gospodaru! Kojih asketa / zahida ima više? Zahida moga ummeta ili zahida sinova Israilovih?” Bog Uzvišeni reče: “Oni skromni među sinovima Israilovim u odnosu na tvoje sljedbenike su kao crna dlaka…

Ašura simbol borbe i slobode

petak, 14 Oktobar 2016 15:54 | Kategorija: O Ehli-bejtu | Od:

S perzijskog preveo: Saeid AbedpourAšura i šehadet Imama Husejna, Poslanikova, alejhisselam, unuka od strane Jezidove vojske predstavlja jedan od najcrnjih događaja islamske povijesti. Toga dana 61. H. / 680. Desila se neravnopravna bitka na Kerbeli.…

Nesreća (musibet)

srijeda, 21 Decembar 2016 07:25 | Kategorija: Mjera mudrosti 2. | Od:

Saosjećanje u nesreći 1. Kur'an: “Mi ćemo vas zaista dovoditi u iskušenje malo strahom, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih nevolja zadesi, jedino…

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ “MIGRACIJE STANOVNIŠTVA "– FENOMEN IZBJEGLIŠTVA”

subota, 19 Novembar 2016 13:48 | Kategorija: Otvoreni defter | Od:

U petak 18. novembra 2016. u Kongresnoj dvorani Islamskog centra u Zagrebu počeo je dvodnevni međunarodni znanstveni simpozij “Migracije stanovništva ­– fenomen izbjeglištva”, čiji su organizatori Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju,…

Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja (26)

utorak, 21 Februar 2017 11:27 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu | Od:

26. PREDAVANJE Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj…

Izbor urednika

 1. Islamska medicina
 2. Irfan
 3. Filozofija
 4. Proživljenje
 5. Ahlak
 6. Teologija
 7. Dove

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

So u ishrani

nedjelja, 24 Januar 2016 12:43 | Kategorija: Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Musau ibn Imranu, a.s., da otpočinje svoje jelo solju i da ga završava, također, solju, jer, zaista, u soli je lijek za sedamdeset bolesti, od kojih su…

Crni grah

nedjelja, 13 Decembar 2015 07:31 | Kategorija: Islamska medicina

1. Mekarimu-l-ahlaq – prenosi se da je Imam Rida, kada ga je upitao jedan njegov sljedbenik o oboljenju od lišaja (leukodermiji), rekao: “Uzmi vlažni crni grah[1]u njegovoj sezoni, samelji ga zajedno s njegovim lišćem, iscijedi…

Lubija

nedjelja, 06 Decembar 2015 07:51 | Kategorija: Islamska medicina

1. Imam Sadik, mir s njim: “Lubija istjeruje loše vjetrove koji kruže u stomaku.”[1] Objašnjenje: Allame El-Medžlisi, k.s., je rekao: “Autor knjige Bahru-l-džewahir kaže: ‘Riječel-lubijaʼu (اَللُّوبِيَاءُ) i el-lubija (اَللُّوبِيَا) je poznata vrsta zrna ili žitarica,…

Riblje meso

ponedjeljak, 30 Novembar 2015 10:32 | Kategorija: Islamska medicina

Jedenje ribljeg mesa 1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pojeo ribu rekao bi: ‘Allahu moj, daj nam blagoslov u njoj i zamijeni nam je boljom od nje!’”[1] 2. Imam Kazim,…

Meso kata-ptice

nedjelja, 29 Novembar 2015 07:36 | Kategorija: Islamska medicina

El-Kafi – prenosi se od Alija ibn Mehzijara: “Ručao sam sa Imamom Bakirom, mir s njim, pa je donio kata-pticu[1] i rekao: ‘Ona je, zaista, blagoslovljena, a mome ocu, mir s njim, se sviđala. On…

Presudbe o štastvu

nedjelja, 01 Januar 2017 11:15 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 25), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Egzistencija i esencija (štastvo) Obuhvata: Obzirnosti štastva Prirodne univerzalije Uzrok upojedinačenja štastva   Obzirnosti štastva U prethodnoj lekciji prenijeli smo izjavu…

Al-Farabi: filozofija politike

petak, 30 Decembar 2016 18:19 | Kategorija: Abu Nasr Farabi

Preuzeto iz udžbenika "Historija islamske filozofije" s Univerziteta "Al-Mustafa" Prethodno: Al-Farabi humane znanosti 1. Nužnost društvenog života i saradnje među ljudima Čovjek po svojoj prirodi nije samodovoljan za svoj opstanak i pri dosezanju svojeg najvišeg…

Al-Farabi: humane znanosti

petak, 30 Decembar 2016 18:12 | Kategorija: Abu Nasr Farabi

Preuzeto iz udžbenika "Historija islamske filozofije" s Univerziteta "Al-Mustafa" Prethodno: Al-Farabi o duši Nauke o etici i politici Farabi posmatra kao jedinstvenu nauku i naziva je humana (ljudska) nauka ('ilm-i insani)[1] i društvena (građanska) nauka…

Al-Farabi o duši

petak, 30 Decembar 2016 18:03 | Kategorija: Abu Nasr Farabi

Preuzeto iz udžbenika "Historija islamske filozofije" s Univerziteta "Al-Mustafa" Prethodno: Al-Frabi - Metafizika Farabi drži da svijet egzistencije ima svoje razine. Prva razina egzistencije jeste Bog koji je Prvi uzrok i Apsolutno jedan. Druga razina…

Al-Farabi: Metafizika

petak, 30 Decembar 2016 17:45 | Kategorija: Abu Nasr Farabi

Preuzeto iz udžbenika "Historija islamske filozofije" s Univerziteta "Al-Mustafa". Prethodno: Al-Farabi - logika i epistemologija Prema Farabijevom mišljenju, univerzalna znanost ili metafizika treba biti jedna znanost, a ne više njih jer ukoliko bi se radilo o…

Al-Farabi: logika i epistemologija

petak, 30 Decembar 2016 17:21 | Kategorija: Abu Nasr Farabi

Preuzeto iz udžbenika "Historija islamske filozofije" s Univerziteta "Al-Mustafa". Prethodno: Farabijev položaj u filozofiji i njegova djela Jedan dio Farabijevih djela tiče se logike i predstavlja komentare na Aristotelov Organon, s tim što, gdje god to…

Presudbe o štastvu

nedjelja, 01 Januar 2017 11:15 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige “Osnove islamske filozofije” (lekcija 25), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Egzistencija i esencija (štastvo) Obuhvata: Obzirnosti štastva Prirodne univerzalije Uzrok upojedinačenja štastva   Obzirnosti štastva U prethodnoj lekciji prenijeli smo izjavu…

Egzistencija i esencija (štastvo)

petak, 23 Decembar 2016 17:45 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 24), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Opredmećena zbilja Obuhvata: Vezu između problema egzistencije i štastva Kako se um upoznaje s pojmom egzistencije? Kako se um upoznaje sa…

Opredmećena zbilja

srijeda, 21 Decembar 2016 07:54 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 23), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Pojam egzistencije Obuhvata: Samoočiglednost opredmećene zbilje Načine poricanja zbiljeTajnu samoočiglednosti opredmećene zbiljeIzvore vjerovanja u materijalnu zbilju Samoočiglednost opredmećene zbiljeEgzistent se, kao…

Pojam egzistencije

petak, 30 Septembar 2016 16:22 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 22.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Prethodno: Uvod u ontologijuObuhvata: Jedinstvo pojma egzistencije Imenični i čestični pojam egzistencije Egzistenciju i egzistent Jedinstvo pojma egzistencije Druga rasprava povela se…

Uvod u ontologiju

utorak, 20 Septembar 2016 13:47 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 21.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013.Obuhvata: Uvod u lekciju Upozorenja u vezi s pojmovima Upozorenje vezano za riječi Samoočiglednost pojma egzistencije Odnos između egzistencije i percepcije Uvod u…

Stručno značenje termina nauka i filozofija

srijeda, 22 Juni 2016 10:35 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 20.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013.Obuhvata: Uvod Višeznačnost Stručno značenje termina nauka Stručno značenje termina filozofija Naučnu filozofijuUvod U 1. lekciji[1] navedeno je da se izraz filozofija od…

Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata (30)

srijeda, 22 Mart 2017 14:09 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović 30. PREDAVANJE  Sudnji dan se ne nalazi uporedo sa Kreacijom već je obuhvata أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka…

Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg (29)

utorak, 28 Februar 2017 08:04 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović 29. PREDAVANJE Proživljenje je povratak ka Bogu i posmatranje Lica Božijeg أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji…

Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu (28)

petak, 24 Februar 2017 17:33 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

S perzijskog preveo: Amar Imamović 28. PREDAVANJE  Iščeznuće lica stvorenog i manifestacija Lica Božijeg na Sudnjem danu أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su…

Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom (27)

srijeda, 22 Februar 2017 14:32 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

27. PREDAVANJE Na Sudnjem danu bića se manifestiraju na temelju svoje veze sa Allahom أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i…

Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja (26)

utorak, 21 Februar 2017 11:27 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

26. PREDAVANJE Značenje Lica Božijeg i lica stvorenja أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرّجِيمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj…

Poslanici i Imami su ozbiljenje Božijih lijepih imena (25)

subota, 14 April 2012 11:40 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

25. predavanje Poslanici i Imami su ozbiljenje Božijih lijepih imena Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj časnoj Porodici! Mudri Allah u Svojoj Časnoj…

Srdžba i njene zle posljedice

srijeda, 15 Januar 2014 06:15 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Još jedna od zabranjenih stvari kojih se polaznik duhovnoga puta treba kloniti je srdžba, koja je i sama jedan od uzroka koji potiču čovjeka na ogovaranje. Kada se čovjek naljuti na nekoga, on, da…

O zavisti u predajama

ponedjeljak, 13 Januar 2014 07:52 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) U predajama Neporočnih Imamam, mir neka je s njima, data su obilježja zavisti, od kojih ćemo neke u nastavku navesti: Zavist je korijen nevjerstva Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: أُصولُ الْکُفْرِ…

Zavist u Kur'anu i njegova definicija

nedjelja, 12 Januar 2014 09:01 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Još jedna od nedozvoljenih stvari (koja se i sama smatra pobudom za ogovaranje) jeste zavist. Zavidna osoba shodno zavisti koju osjeća neprestano nastoji otkriti nedostatke te poniziti osobu kojoj zavidi i na taj način…

Loši gubici ismijavanja sa gledišta predaja

nedjelja, 12 Januar 2014 08:51 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) U predajama od Čistih, mir neka je s njima, također se oštro prekoravaju oni koji ponižavaju i ismijavaju vjernike. U vezi s tim pitanjem navest ćemo nekoliko predaja: Isprazan govor i vječiti gubitak Oni…

Loše posljedice ismijavanja i izrugivanja

subota, 11 Januar 2014 08:11 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Nema nikakve sumnje da onaj ko vrijeđa druge ljude i uzima ih za predmet ismijavanja i izrugivanja čini jedan uistinu težak grijeh i stoga treba očekivati da će i posljedice toga čina biti ružne,…

Položaj vjernika kod Boga

petak, 10 Januar 2014 16:01 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodni tekst...) Vjernik je kod Boga Uzvišenog izuzetno poštovan i omiljen. Bog voli vjernike i smatra ih časnim, jer u Kur'anu kaže: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ “A čast je u Boga i Poslanika Njegova i…

Odgovor na nekoliko prigovora i sumnji u vezi zauzimanja na Sudnjem danu (šefata)

srijeda, 25 Mart 2015 13:16 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

U vezi sa šefaatom postavljaju se određeni prigovori i iznose sumnje. U ovom poglavlju spomenut ćemo najvažnije i odgovoriti na njih. 1. Prvi prigovor tiče se određenog broja kur'anskih ajeta koji ukazuju na činjenicu da…

Zagovaranje (šefat)

srijeda, 25 Mart 2015 13:11 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedna od privilegija koju Uzvišeni Bog daje isključivo vjernicima jeste sljedeće: Ukoliko čovjek vjernik sačuva vjerovanje do smrti i ne bude činio grijehe koji dovode do uskraćivanja Božije pomoći i toga da zasluži zao…

Prednost vjernika na budućem svijetu

srijeda, 25 Mart 2015 13:02 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod U poglavljima o spoznaji Boga naučili smo da je Božija volja prvobitno vezana za dobro i za savršenstvo, a zla i nedostaci se vežu za volju Božiju posljedično. Sasvim prirodno, i u vezi s…

Brisanje loših djela i iskup

srijeda, 25 Mart 2015 12:58 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedno od pitanja koja se tiču odnosa vjerovanja i dobrih djela sa onosvjetskom srećom i, suprotno tome, odnosa nevjerovanja i neposlušnosti sa vječnom nesrećom jeste sljedeće: Da li je veza vjerovanja ili nevjerovanja sa…

Nekoliko važnih stavki u vezi mjera vrednovanja djela

srijeda, 25 Mart 2015 12:52 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Neki ljudi, koji ne poznaju dovoljno islamsku kulturu, koji ljudska djela vrednuju na temelju vanjskih i površnih mjerila i koji ne obraćaju pažnju na važnost namjere i sklonosti izvršitelja, ili kako se to terminološki…

Uloga vjerovanja i nevjerovanja u vječnoj sreći i nesreći

utorak, 24 Mart 2015 13:22 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Sljedeće pitanje je da li su vjerovanje i dobra djela ponaosob nezavisni činioci postizanja vječne sreće ili pak tek njihov zbir biva povodom sreće. Isto tako, da li su ponaosob nevjerovanje i neposlušnosti nezavisni…

Kratak osvrt o suštini dove i njenom značaju u životu

petak, 30 Januar 2015 06:21 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Jezički, moljenje označava ono što je rekao Ibn Faris, objašnjavajući korijen riječi: “To je da pobuđuješ naklonost nečega prema sebi svojim glasom i svojim govorom.” Riječ moljenje (ar. dua') je općenitija od riječi dozivanje (ar.…

Sve o dovi

ponedjeljak, 29 Decembar 2014 20:01 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Na ovom linku možete naći sve što Vas zanima o dovi.

Prvi izvor ljubavi

subota, 26 Juli 2014 08:30 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Ljubav prema Allahu i u ime Allaha) Odakle crpimo ljubav prema Allahu? Ovo je veoma važno pitanje za ovo naše istraživanje. Sad kad smo spoznali vrijednost ljubavi prema Allahu, neophodno je znati i odakle…

Ljubav prema Allahu i u ime Allaha

subota, 26 Juli 2014 08:24 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Allahova ljubomora prema Njegovom robu) Ostaje nam da odgovorimo na sljedeće pitanje: možda je tumačenje posvećivanja ljubavi samo Allahu na ovaj način u suprotnosti s prirodom i s biti čovjeka. Jer, Allah je čovjeka…

Allahova ljubomora prema Njegovom robu

subota, 26 Juli 2014 08:16 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Posvećenost samo ljubavi ka Allahu) Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti svoju ljubav…

Posvećenost samo ljubavi ka Allahu

subota, 26 Juli 2014 08:07 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Drugi oblik čežnje za Allahom) Ova ljubav iznad je jedinosti u ljubavi, jer jedinost u ljubavi ka Allahu ne isključuje svaku drugu ljubav mimo ove, već znači da ljubav prema Allahu ima prednost u…

Galerija

Ramazan u kaligrafiji

Ramazan u kaligrafiji

Hz. Fatima

Ramazan u kaligrafiji

Hz. Fatima

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT