Web-stranica za promicanje univerzalnih vrijednosti nebeske Objave i misaonih postignuća čovjeka u okviru Objave
 1. Najnovije
 2. Najčitanije
 3. 1 Mjesec
 4. 3 mjeseca
 5. 6 mjeseci

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina | Od:

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

Tesavvufname - Ahmed Zarifi Baba

ponedjeljak, 30 Maj 2016 08:11 | Kategorija: Hamza Halitović | Od:

Zbirke savjeta, takozvane pend-name bile su veoma popularne u srednjovekovnom periodu u svim islamskim zemljama. Riječ je o didaktičkim djelima u kojima autor osvrće pažnju čitaoca na određene etičke principe. Ahmed Zarifi Baba pisac je…

Vrijednost dove

nedjelja, 24 Januar 2016 14:29 | Kategorija: O dovi | Od:

Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi!” (El-Mu'min, 60) Dova je čovjekovo obraćanje Allahu Uzvišenom,…

So u ishrani

nedjelja, 24 Januar 2016 12:43 | Kategorija: Islamska medicina | Od:

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Musau ibn Imranu, a.s., da otpočinje svoje jelo solju i da ga završava, također, solju, jer, zaista, u soli je lijek za sedamdeset bolesti, od kojih su…

Adabi u slučaju smrti

petak, 15 Januar 2016 13:53 | Kategorija: Mudrosti Vjerovjesnika | Od:

Preuzeto iz knjige “Mudrosti Vjerovjesnika” Saosjećanje u nesreći1. Kur'an: “Mi ćemo vas zaista dovoditi u iskušenje malo strahom, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada…

Ljepota (džemal)

utorak, 22 Decembar 2015 07:50 | Kategorija: Mudrosti Vjerovjesnika | Od:

Preuzeto iz zbirke hadisa "Mudrosti Vjerovjesnika". Odjeća i uljepšavanje 1. Kur'an: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i čista i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na…

Musa Ćazim Ćatić - pjesme

ponedjeljak, 22 Novembar 2010 11:38 | Kategorija: Musa Ćazim Ćatić | Od:

Teubei-Nesuh (Pokajanje jednog griješnog pjesnika)  Gospode, evo na sedždu Ti padam, Pred vječnom Tvojom klanjam se dobrotom  I molitve Ti u stihove skladam,  Proseć: “Oh, daj mi smisao za ljepotom!”  Gospode, evo, na sedždu Ti…

33 rubaije od Hajama

nedjelja, 06 Mart 2011 11:39 | Kategorija: Omer Hajjam | Od:

  1. I po nebu i po Zemlji moje oko lijeta, da pronađe stvar najljepšu Ovoga svijeta; ne imade na nebesim nijedne zvijezde, a na Zemlji, kô što si ti, nijednog cvijeta. 2. Ovaj vrč…

Kumejlova dova na arapskom i bosanskom

četvrtak, 03 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je jedna od poznatih dova. El-Medžlisi, Allah mu se smilovao, kaže: "Kumejlova dova jedna je od najboljih dova. To je dova Hidra, alejhisselam. Zapovjednik pravovjernih 'Ali, alejhisselam, podučio ju je Kumejla koji je bio…

Mevlud Hafiza Saliha Gaševića

petak, 11 Mart 2011 14:16 | Kategorija: Mevludi | Od:

Hafiz Salih Gašević, Allah mu se smilovao, rođen u Nikšiću, gdje je završio mekteb i ruždiju. Potom je školovanje nastavio u Istanbulu. Jedno vrijeme je radio kao gradski finansijski upravnik u Nikšiću, a kasnije je…

Dova ašarat

subota, 19 Februar 2011 23:00 | Kategorija: Dove - Oceani milosti | Od:

Ovo je znamenita dova. Bilježi je Sejjid Ibn Tâvûs, r.a., u Felâhus-sâ'il, dok u svom drugom djelu Džimâlu-'usbû‘e u vezi ove dove kaže da je najbolje vrijeme učenja ove dove u petak poslije ikindije-namaza, a…

Sari Saltuk - historija i mit

četvrtak, 23 Decembar 2010 23:00 | Kategorija: Otvoreni defter | Od:

Naučni rad pred nama je diplomski rad Senada Mičijevića kojeg je on odbranio na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka na odsjeku za historiju. Bez imalo sumnje autor ovog djela Senad Mičijević…

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina | Od:

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

Tesavvufname - Ahmed Zarifi Baba

ponedjeljak, 30 Maj 2016 08:11 | Kategorija: Hamza Halitović | Od:

Zbirke savjeta, takozvane pend-name bile su veoma popularne u srednjovekovnom periodu u svim islamskim zemljama. Riječ je o didaktičkim djelima u kojima autor osvrće pažnju čitaoca na određene etičke principe. Ahmed Zarifi Baba pisac je…

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina | Od:

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

Izbor urednika

 1. Islamska medicina
 2. Irfan
 3. Filozofija
 4. Proživljenje
 5. Ahlak
 6. Teologija
 7. Dove

Endivija (cikorija)

četvrtak, 14 Juli 2016 12:39 | Kategorija: Islamska medicina

Preuzeto iz "Enciklopedije islamskih predaja iz medicine", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2015. sv. 4, str. 312.1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Endivija[1] je prvak biljaka.”[2] 2. Imam Ali, mir s njim: “Jedite endiviju, jer nema niti jednoga…

So u ishrani

nedjelja, 24 Januar 2016 12:43 | Kategorija: Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Musau ibn Imranu, a.s., da otpočinje svoje jelo solju i da ga završava, također, solju, jer, zaista, u soli je lijek za sedamdeset bolesti, od kojih su…

Crni grah

nedjelja, 13 Decembar 2015 07:31 | Kategorija: Islamska medicina

1. Mekarimu-l-ahlaq – prenosi se da je Imam Rida, kada ga je upitao jedan njegov sljedbenik o oboljenju od lišaja (leukodermiji), rekao: “Uzmi vlažni crni grah[1]u njegovoj sezoni, samelji ga zajedno s njegovim lišćem, iscijedi…

Lubija

nedjelja, 06 Decembar 2015 07:51 | Kategorija: Islamska medicina

1. Imam Sadik, mir s njim: “Lubija istjeruje loše vjetrove koji kruže u stomaku.”[1] Objašnjenje: Allame El-Medžlisi, k.s., je rekao: “Autor knjige Bahru-l-džewahir kaže: ‘Riječel-lubijaʼu (اَللُّوبِيَاءُ) i el-lubija (اَللُّوبِيَا) je poznata vrsta zrna ili žitarica,…

Riblje meso

ponedjeljak, 30 Novembar 2015 10:32 | Kategorija: Islamska medicina

Jedenje ribljeg mesa 1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pojeo ribu rekao bi: ‘Allahu moj, daj nam blagoslov u njoj i zamijeni nam je boljom od nje!’”[1] 2. Imam Kazim,…

Meso kata-ptice

nedjelja, 29 Novembar 2015 07:36 | Kategorija: Islamska medicina

El-Kafi – prenosi se od Alija ibn Mehzijara: “Ručao sam sa Imamom Bakirom, mir s njim, pa je donio kata-pticu[1] i rekao: ‘Ona je, zaista, blagoslovljena, a mome ocu, mir s njim, se sviđala. On…

Uvod u ontologiju

utorak, 20 Septembar 2016 13:47 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Obuhvata: Uvod u lekciju Upozorenja u vezi s pojmovima Upozorenje vezano za riječi Samoočiglednost pojma egzistencije Odnos između egzistencije i percepcije Uvod u lekciju Prvi dio ove knjige započeo je pregledom historije filozofske misli, potom…

Stručno značenje termina nauka i filozofija

srijeda, 22 Juni 2016 10:35 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 20.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013.Obuhvata: Uvod Višeznačnost Stručno značenje termina nauka Stručno značenje termina filozofija Naučnu filozofijuUvod U 1. lekciji[1] navedeno je da se izraz filozofija od…

Vrednovanje etičkih i pravnih sudova

petak, 06 Novembar 2015 06:04 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 20.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. S engleskog preveo: Armin Hadrović  Prethodno: Vrijednost znanja   Obuhvata: Obilježja etičkog i pravnog znanja Kriterij tačnosti i netačnosti vrijednosnih sudova Pregled…

Vrijednost znanja

nedjelja, 01 Novembar 2015 19:07 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (Lekcija 19.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Preveo: Armin Hadrović Prethodno: Uloga razuma i osjetila u potvrdama Ova lekcija obuhvata: Povratak na prvobitni problem Šta je istina? Kriterije prepoznavanja…

Metode odgoja kod Miskawayha

utorak, 07 Juli 2015 12:57 | Kategorija: Miskawayh

Preuzeto iz drugog sveska knjige "Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju"Napisao i priredio: SEMT - Institut za proučavanje i pisanje udžbenika za univerzitete humanističkih nauka, Qom, IranPrevod: Lutfi Akbaš  Prethodno: Načela edukacije i odgoja kod…

Načela edukacije i odgoja kod Miskawayha

utorak, 07 Juli 2015 12:49 | Kategorija: Miskawayh

Preuzeto iz drugog sveska knjige "Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju"Napisao i priredio: SEMT - Institut za proučavanje i pisanje udžbenika za univerzitete humanističkih nauka, Qom, IranPrevod: Lutfi Akbaš  Prethodno: Edukacija i odgoj u…

Uvod u ontologiju

utorak, 20 Septembar 2016 13:47 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Obuhvata: Uvod u lekciju Upozorenja u vezi s pojmovima Upozorenje vezano za riječi Samoočiglednost pojma egzistencije Odnos između egzistencije i percepcije Uvod u lekciju Prvi dio ove knjige započeo je pregledom historije filozofske misli, potom…

Stručno značenje termina nauka i filozofija

srijeda, 22 Juni 2016 10:35 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 20.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013.Obuhvata: Uvod Višeznačnost Stručno značenje termina nauka Stručno značenje termina filozofija Naučnu filozofijuUvod U 1. lekciji[1] navedeno je da se izraz filozofija od…

Vrednovanje etičkih i pravnih sudova

petak, 06 Novembar 2015 06:04 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (lekcija 20.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. S engleskog preveo: Armin Hadrović  Prethodno: Vrijednost znanja   Obuhvata: Obilježja etičkog i pravnog znanja Kriterij tačnosti i netačnosti vrijednosnih sudova Pregled…

Vrijednost znanja

nedjelja, 01 Novembar 2015 19:07 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije" (Lekcija 19.), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Preveo: Armin Hadrović Prethodno: Uloga razuma i osjetila u potvrdama Ova lekcija obuhvata: Povratak na prvobitni problem Šta je istina? Kriterije prepoznavanja…

Mulla Sadra i Platonove ideje

petak, 22 Maj 2015 12:28 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Jedno od pitanja koje ima dug historijat a ujedno predstavlja i temeljenu temu u Iluminističkoj filozofiji – drevnoj iranskoj filozofiji – pitanje je iluminacijskih ideja ili božanstvenih ideja poznate kao Platonove ideje. Ovo pitanje zauzima…

Uloga razuma i osjetila u potvrdama

srijeda, 25 Februar 2015 10:51 | Kategorija: Filozofski tekstovi

Preuzeto iz knjige "Osnove islamske filozofije", Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2013. Preveo: Armin Hadrović Prethodno: Uloga razuma i osjetila u predodžbama   Neke naznake o potvrdama Prije nego počnemo raspravljati o ulozi osjetila i razuma…

Poslanici i Imami su ozbiljenje Božijih lijepih imena (25)

subota, 14 April 2012 11:40 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Hazreti Ibrahim je htio da ga Allah pouči načinu kako On oživljava mrtve. Zato je Allah, dž.š., Svojim imenom Muhji – Koji daruje život, a rukama hazreti Ibrahima učinio to u spoljnjem svijetu. Za razliku…

Iskreni neće umrijeti pri puhanju u Rog (24)

petak, 13 Januar 2012 06:44 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Nakon što iskreni Božiji robovi napuste Ovaj svijet oni se ne zadržavaju u Berzahu, i na Kijametu neće biti proživljeni radi sakupljanja, kao ostala stvorenja. Prvi zaglušujući krik u Berzahu koji će usmrtiti sva stvorenja,…

Oživljavanje ljudi puhanjem u Rog i oni koji su izuzeti iz tog (23)

srijeda, 28 Decembar 2011 19:31 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Kada Kur'an kaže stradat će svi oni koji su na Zemlji misli se na one koji su napustili Ovaj svijet i nalaze se u Berzahu, a ne na one koji sada žive na Zemlji. Jer,…

Puhanje u Rog i oživljavanje mrtvih (22)

srijeda, 19 Oktobar 2011 18:52 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Budući da nemamo nikakva uvida i bliskosti sa svijetom Kijameta, Časni Kur'an, Poslanik i Imami Ehli-bejta kada žele da nam pojasne i približe uzvišene zbilje tog svijeta nužno moraju da se koriste metaforama i alegorijama,…

Predznaci Sudnjeg dana - drugi dio (21)

nedjelja, 09 Oktobar 2011 12:12 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Dolazak Imama Mehdija je tako važan događaj da će čovječanstvo tek sa njegovom pojavom dosegnuti svoj potpuni procvat i usavršavanje. Prema Božijoj mudrosti i planu stvaranja, čovječanstvo prije Sudnjeg dana treba proći i ovu dionicu…

Predznaci Sudnjeg dana - prvi dio (20)

petak, 02 Septembar 2011 18:21 | Kategorija: Proživljenje - povratak Bogu

Uz Božiju pomoć, počeli smo ciklus predavanja o proživljenju. Dosada smo govorili o uvodnim dionicama ljudskog života na Ovom svijetu, potom o odlikama smrtne agonije i same smrti, Svijetu kabura, a sada je vrijeme da…

Srdžba i njene zle posljedice

srijeda, 15 Januar 2014 06:15 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Još jedna od zabranjenih stvari kojih se polaznik duhovnoga puta treba kloniti je srdžba, koja je i sama jedan od uzroka koji potiču čovjeka na ogovaranje. Kada se čovjek naljuti na nekoga, on, da…

O zavisti u predajama

ponedjeljak, 13 Januar 2014 07:52 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) U predajama Neporočnih Imamam, mir neka je s njima, data su obilježja zavisti, od kojih ćemo neke u nastavku navesti: Zavist je korijen nevjerstva Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: أُصولُ الْکُفْرِ…

Zavist u Kur'anu i njegova definicija

nedjelja, 12 Januar 2014 09:01 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Još jedna od nedozvoljenih stvari (koja se i sama smatra pobudom za ogovaranje) jeste zavist. Zavidna osoba shodno zavisti koju osjeća neprestano nastoji otkriti nedostatke te poniziti osobu kojoj zavidi i na taj način…

Loši gubici ismijavanja sa gledišta predaja

nedjelja, 12 Januar 2014 08:51 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) U predajama od Čistih, mir neka je s njima, također se oštro prekoravaju oni koji ponižavaju i ismijavaju vjernike. U vezi s tim pitanjem navest ćemo nekoliko predaja: Isprazan govor i vječiti gubitak Oni…

Loše posljedice ismijavanja i izrugivanja

subota, 11 Januar 2014 08:11 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodno...) Nema nikakve sumnje da onaj ko vrijeđa druge ljude i uzima ih za predmet ismijavanja i izrugivanja čini jedan uistinu težak grijeh i stoga treba očekivati da će i posljedice toga čina biti ružne,…

Položaj vjernika kod Boga

petak, 10 Januar 2014 16:01 | Kategorija: Moralna izgradnja

(prethodni tekst...) Vjernik je kod Boga Uzvišenog izuzetno poštovan i omiljen. Bog voli vjernike i smatra ih časnim, jer u Kur'anu kaže: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ “A čast je u Boga i Poslanika Njegova i…

Odgovor na nekoliko prigovora i sumnji u vezi zauzimanja na Sudnjem danu (šefata)

srijeda, 25 Mart 2015 13:16 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

U vezi sa šefaatom postavljaju se određeni prigovori i iznose sumnje. U ovom poglavlju spomenut ćemo najvažnije i odgovoriti na njih. 1. Prvi prigovor tiče se određenog broja kur'anskih ajeta koji ukazuju na činjenicu da…

Zagovaranje (šefat)

srijeda, 25 Mart 2015 13:11 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedna od privilegija koju Uzvišeni Bog daje isključivo vjernicima jeste sljedeće: Ukoliko čovjek vjernik sačuva vjerovanje do smrti i ne bude činio grijehe koji dovode do uskraćivanja Božije pomoći i toga da zasluži zao…

Prednost vjernika na budućem svijetu

srijeda, 25 Mart 2015 13:02 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod U poglavljima o spoznaji Boga naučili smo da je Božija volja prvobitno vezana za dobro i za savršenstvo, a zla i nedostaci se vežu za volju Božiju posljedično. Sasvim prirodno, i u vezi s…

Brisanje loših djela i iskup

srijeda, 25 Mart 2015 12:58 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Jedno od pitanja koja se tiču odnosa vjerovanja i dobrih djela sa onosvjetskom srećom i, suprotno tome, odnosa nevjerovanja i neposlušnosti sa vječnom nesrećom jeste sljedeće: Da li je veza vjerovanja ili nevjerovanja sa…

Nekoliko važnih stavki u vezi mjera vrednovanja djela

srijeda, 25 Mart 2015 12:52 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Neki ljudi, koji ne poznaju dovoljno islamsku kulturu, koji ljudska djela vrednuju na temelju vanjskih i površnih mjerila i koji ne obraćaju pažnju na važnost namjere i sklonosti izvršitelja, ili kako se to terminološki…

Uloga vjerovanja i nevjerovanja u vječnoj sreći i nesreći

utorak, 24 Mart 2015 13:22 | Kategorija: Tekstovi iz islamske teologije

Uvod Sljedeće pitanje je da li su vjerovanje i dobra djela ponaosob nezavisni činioci postizanja vječne sreće ili pak tek njihov zbir biva povodom sreće. Isto tako, da li su ponaosob nevjerovanje i neposlušnosti nezavisni…

Kratak osvrt o suštini dove i njenom značaju u životu

petak, 30 Januar 2015 06:21 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Jezički, moljenje označava ono što je rekao Ibn Faris, objašnjavajući korijen riječi: “To je da pobuđuješ naklonost nečega prema sebi svojim glasom i svojim govorom.” Riječ moljenje (ar. dua') je općenitija od riječi dozivanje (ar.…

Sve o dovi

ponedjeljak, 29 Decembar 2014 20:01 | Kategorija: Dove - Oceani milosti

Na ovom linku možete naći sve što Vas zanima o dovi.

Prvi izvor ljubavi

subota, 26 Juli 2014 08:30 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Ljubav prema Allahu i u ime Allaha) Odakle crpimo ljubav prema Allahu? Ovo je veoma važno pitanje za ovo naše istraživanje. Sad kad smo spoznali vrijednost ljubavi prema Allahu, neophodno je znati i odakle…

Ljubav prema Allahu i u ime Allaha

subota, 26 Juli 2014 08:24 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Allahova ljubomora prema Njegovom robu) Ostaje nam da odgovorimo na sljedeće pitanje: možda je tumačenje posvećivanja ljubavi samo Allahu na ovaj način u suprotnosti s prirodom i s biti čovjeka. Jer, Allah je čovjeka…

Allahova ljubomora prema Njegovom robu

subota, 26 Juli 2014 08:16 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Posvećenost samo ljubavi ka Allahu) Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti svoju ljubav…

Posvećenost samo ljubavi ka Allahu

subota, 26 Juli 2014 08:07 | Kategorija: O dovi

(Prethodno: Drugi oblik čežnje za Allahom) Ova ljubav iznad je jedinosti u ljubavi, jer jedinost u ljubavi ka Allahu ne isključuje svaku drugu ljubav mimo ove, već znači da ljubav prema Allahu ima prednost u…

Galerija

Ramazan u kaligrafiji

Hz. Fatima

Hz. Fatima

Ramazan u kaligrafiji

Hz. Fatima

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT