1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da smanji svoj gnjev, onda neka jede meso crnog frankolina.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome se razboli srce i povećaju mu se brige, onda neka jede meso crnog frankolina.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ako neko od vas bude imao brigu i tugu ne znajući šta ih uzrokuje, neka jede meso crnog frankolina. U tom slučaju, ako Bog da, ta briga i tuga će smiriti.”[3]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 312, hadis 3, prenesen od Imama Sadika, mir s njim; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 268, hadis 1852, a u ovoj predaji stoji: “ubije”, umjesto: “smanji”; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 350, hadis 1138; El-Biḥār, sv. 66, str. 75, hadis 69.

[2] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 350, hadis 1136; El-Biḥār, sv. 66, str. 74, hadis 69.

[3] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 350, hadis 1137; El-Biḥār, sv. 66, str. 75, hadis 69.