Preuzeto iz knjige “Mudrosti Vjerovjesnika”

Zaboravljanje na Boga

1. Kur'an: “O vi koji vjerujete, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha! A oni koji to učine, biće gubitnici.”

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se imetka! U vremenu koje je prošlo bijaše čovjek koji je sabirao imetak i potomstvo, posvetio se sebi i svojoj porodici, sakupljao za njih i gomilao. Došao mu je melek smrti i pokucao na vrata, a bio je u prosjačkoj odjeći. Izašali su vratari i on im je rekao: ‘Zovnite mi vašeg gospodara!’ Odgovorili su: ‘Zar da gospodar naš izlazi nekom poput tebe?!’ Potom su ga odgurali i udaljili od vrata.

On se potom vratio u istom stanju i rekao im: ‘Zovnite mi vašeg gospodara i kažite mu da sam ja zaista melek smrti!’ Kada je njihov gospodar čuo to, sjeo je strašno uplašen i prestrašen i rekao svojim ljudima: ‘Budite blagi u riječima prema njemu i recite mu: Možda ti tražiš nekog drugog, a ne našeg gospodara, Bog te blagoslovio!’ On im je rekao: ‘Ne, ne tražim!’ Zatim je ušao kod njega i rekao: ‘Ustani i oporuči što oporučuješ jer ću ti zaista uzeti dušu prije nego odem!’ Njegova porodica je zapomagala, plačući. On je rekao: ‘Otvorite sanduke i popišite zlato i srebro!’ Potom se okrenu tom imetku psujući ga i govoreći: ‘Bog te prokleo, o imetku! Učinio si da zaboravim sjećati se na Boga i učinio si da zanemarim moj Drugi svijet, sve dok me nije od Boga zadesilo što me je zadesilo!’

Tad je Bog Svevišnji učinio da njegov imetak progovori i rekne: ‘Zašto me koriš, a ti zaslužuješ da budeš koren više od mene?! Zar nisi u očima ljudi bio ponižen pa su te uzdigli kad su na tebi vidjeli moj trag?! Zar nisi dolazio na vrata vladara i gospode na kojima su bili dobri ljudi pa si ti ulazio ispred njih, a oni iza tebe?! Zar nisi prosio kćeri vladara i gospode, koje su prosili dobri ljudi, pa si se ženio njima, a oni bili odbijani?! Da si me trošio na putu dobrih djela, ja te ne bih sprječavao, i da si me trošio na Božijem putu, ja se ne bih u tebe smanjivao. Pa zašto me grdiš, kada ti zaslužuješ veću grdnju od mene?! Ja i ti smo stvoreni od zemlje, pa ja odlazim kao nevina zemlja, a ti odlaziš s grijehom mojim.’

Eto, tako će imovina govoriti svome vlasniku!”

Postepeno odvođenje u propast

3. Kur'an: “Misle li oni – kada ih imetkom i sinovima podupiremo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.”

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog daje silniku vremena sve dok ne kaže: ‘On me zanemario!’ Pa ga On ne može biti teže kazni. Zaista, Bog je, hvaleći Sebe, kod propasti silnika kazao: I zameo bi se trag narodu koji je činio zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!”

Mnoštvo briga

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kad god se imovina Ovoga svijeta uveća mnoštvom i veličinom, njezinom vlasniku se poveća iskušenje. Stoga, ne zavidite posjedncima imetka, osim onome koji svoj imetak obilno troši na Božijem putu.”

Strogost pri polaganju računa

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće se niko vladaru približiti, a da se neće od Boga udaljiti, i neće se ničiji imetak uvećati, a da mu neće polaganje računa na Dan stajanja otežano biti.”

Teškoća izbavljenja

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, pred vama je strma uzbrdica koju neće moći preći oni s teretima teškim.”

8. U djelu Tevhid prenosi se od Zejda ibn Vehba, koji je prenio od Ebu Zerra: „Jedne noći sam izašao i ugledao Allahova Poslanika, s.a.v.a., koji je sam išao, pa sam pomislio da ne voli da s njim iko bude. Nastavio sam hod – kaže on – po mjesečini. Tada se on okrenuo i ugledao me. Upitao je: ‘Ko je to?’ Odgovorio sam: ‘Ebu Zerr, neka me Bog učini tvojom otkupninom!’ Rekao je: ‘O Ebu Zerre, dođi!’ Išao sam s njim neko vrijeme, pa mi je on rekao: ‘Zaista, oni koji imaju mnogo na Dan stajanja će imati malo, osim onoga kome je Bog dao neko dobro pa je on od njega davao i desno, i lijevo, i ispred sebe, i iza sebe i činio s njim dobro.'”

Propast

9. Kur'an: “I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.”

10. Kur'an: “Zašto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Bili su od njih moćniji i više spomenika su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijeha njihovih, kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio.”

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Propast ljudi moje zajednice je u napuštanju znanja i u gomilanju imetka.”

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, dinar i dirhem su upropastili one prije vas, i oni će i vas upropastiti.”