Preuzeto iz zbirke hadisa “Mudrosti Vjerovjesnika”.

Odjeća i uljepšavanje

1. Kur'an: “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i čista i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na Ovome svijetu, a na Onom su samo za njih.’ Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji razumiju.”

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, Bog voli kada Njegov rob vjernik pođe svome bratu da mu se spremi i lijepo dotjera.”

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neka svako od vas potkreše svoje brkove i nosne dlačice i povede brigu o sebi, jer to povećava njegovu ljepotu!”

Uljepšavanje koje je zabranjeno

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zlato i svila dopušteni su ženama moje zajednice, a zabranjeni su muškarcima.”

Ukazivanje pažnje kosi

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Lijepa;kosa je odjevni predmet od Boga – pa joj posvetite pažnju!”

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko pusti kosu neka se lijepo brine o njoj ili neka je ošiša!”

Puštanje brade

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Brkove potkresujte, a brade puštajte! Nemojte oponašati jevreje!”

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Poklonici vatre potkresuju brade i puštaju brkove, dok mi potkresujemo brkove i puštamo brade, i to je iskonska narav.”