Imam Kazim, mir s njim: “Ne vidim nikakvu zapreku jedenju droplje (hubare), ona je zaista dobra za hemoroide i za bolove u leđima i ona je jedna od stvari koje pomažu pri brojnosti polnog opštenja.” (El-Kāfī, sv. 6, str. 313, hadis 6, prenesenodNešīṭaibnṢāliḥa; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 349, hadis 1135; El-Biḥār, sv. 64, str. 285, hadis 51.)