1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja se mojoj zajednici nakon mene bojim troga: da tumače Kur'an pogrešno, da iščekuju posrtaj učenoga i da se među njima imetak toliko umnoži da se oni nepokorni i obijesni postanu.”

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja se za vas više bojim iskušenja blagostanjem, nego iskušenja teškim stanjem. Zaista, vi ste oskudicom iskušavani pa ste strpljivi bili. A Ovaj svijet je zaista sladak i privlačan.”

3. U zbirci Es-Sunenu-l-kubra prenosi se od Abdullaha ibn Havvalea: “Sjedili smo s Allahovim Poslanikom, s.a.v.a., pa smo mu se požalili na manjak odjeće, siromaštvo i neimaštinu. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Radujte se! Boga mi, ja se za vas više plašim da imate mnogo nego da imate malo!’”

Preuzeto iz 3. sveska “Mudrosti Vjerovjesnika”