Imam Kazim, mir s njim: “Nahranite grozničavog mesom jarebice, jer ono ojačava listove noge i u potpunosti izbacuje groznicu iz tijela.”[1]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 312, hadis 4, prenesen od Muḥammeda ibn Ḥakīma; El-Biḥār, sv. 65, str. 43, hadis 1.