El-Kafi – prenosi se od Alija ibn Mehzijara: “Ručao sam sa Imamom Bakirom, mir s njim, pa je donio kata-pticu[1] i rekao: ‘Ona je, zaista, blagoslovljena, a mome ocu, mir s njim, se sviđala. On je naređivao da se njome nahrani onaj koji ima žuticu tako što će mu se popržiti. Takvo meso će mu biti od koristi.’”[2]


[1] Arapski el-qaṭātu (اَلْقَطَاةُ) kata-ptica /orn. Pterocles milanogaster/ je jedna vrsta goluba ili grlice koja voli život u pustinji i pravi svoje gnijezdo u zemlji, leti u jatu i prevaljuje velike daljine, a njena jaja su pjegava i istačkana. (El-Muʻdžemu-l-wesīṭu, sv. 2, str. 748.)

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 312, hadis 5; El-Biḥār, sv. 66, str. 74.