409. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je Ebu Zerru: “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.” Biharu-l-envar, sv. 77, str. 77.

410. Imam Ali kaže: “Nema ništa vrjednije od crvenog zlata, osim onog što je ostalo od života vjernika.” Gureru-l-hikem, str. 257.

411. Imam Sadik kaže: “Na Sudnjem danu poglavari ljudi će doći na kapije Dženneta i pokucati, pa će im biti upitani: ‘Ko ste vi?’ Oni će odgovoriti: ‘Mi smo strpljivi.’ Zatim će biti upitani: ‘U čemu ste bili strpljivi?’ Odgovorit će: ‘Bili smo strpljivi u pokoravanju Bogu i izbjegavanju grijeha protiv Njega.’ Uzvišeni Allah će reći: ‘Istinu su rekli. Uvedite ih u Džennet.’ To su riječi Uzvišenog: ‘Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.'”[1] El-Kafi, sv. 2, str.75.

412. Imam Ali kaže: “Sretan je onaj koji nema velikih očekivanja i koji iskorištava svoje prilike.” Gureru-l-hikem, str. 206.

[1]Al-Zumar, 10.