301. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Teško ženi koja naljuti svoga muža, a blago onoj sa kojom je muž zadovoljan.”Biharu-l-envar, sv. 8, str. 310.

302. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko ima dvije žene, a ne postupa pravedno u podjeli sebe i svog imetka između njih, bit će na Sudnjem danu okovan tako da se polovina njegova tijela neće ispraviti sve dok ne uđe u Vatru.” Biharu-l-envar, sv. 7, sv. 214.

303. Imam Bakir kaže: “Onaj koji se oženi treba poštovati svoju ženu, jer su vaše žene sredstvo vašeg zadovoljstva i ne kvarite to ponižavanjem i zanemarivanjem njihovih prava.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 224.

304. Imam Ali kaže: “U svakoj prilici smirujte žene, razgovarajte s njima toplo i nježnim riječima, jer to može njihova djela poboljšati.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 223.

305. Musa ibn Džafer prenosi od svog oca, a on od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Sa povećanjem vjere kod čovjeka povećava se i njegova ljubav prema ženama.” Biharu-l-envar, sv. 103, str. 228.

306. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Od svih stvari na Ovom svijetu žene i mirisi su mi draži, ali namaz je svjetlo mojih očiju.” Biharu-l-envar, sv. 76, str. 141.

307. Imam Ali kaže: “Najgori čovjek je onaj koji strogo postupa prema svojoj porodici.” Nuru-l-ebsar šebelendži