380. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ako vaši vladari budu najodabraniji među vama, bogataši darežljivi i vaši poslovi se budu obavljali putem savjetovanja, onda je život na zemlji za vas bolji od bivanja ispod zemlje. Ako su vaši vladari loši, bogataši stisnute ruke, a vaši poslovi se budu obavljali bez međusobnog savjetovanja, onda je za vas život ispod zemlje bolji od bivanja na njoj.” Menhedžu-ssadikin, sv. 2, str. 373.

381. Imam Ali kaže: “Ko traži savjet od mudrog osvjetlio se svjetlošću razuma.” Gureru-l-hikem, str. 336.

382. Imam Ali kaže: “Ko se savjetuje sa razumnim pronašao je pravi put i ostvario savjet onih prije sebe.” Biharu-l-envar, sv. 75, str. 105.

383. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek neće postati nesretan savjetovanjem, niti će ostvariti dobit tvrdoglavošću.” Nehdžu-l-fesaha, str. 533.