388. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Iznad svakog dobročinstva postoji veće, sve dok čovjek ne pogine na Božijem putu,jer iznad toga ne postoji veće.” Biharu-l-envar, sv. 100, str. 10.

389. Imam Sadik kaže: “Onome ko bude ubijen na Božijem putu, Bog  neće ukazati ni na jedno od njegovih loših djela.” El-Kafi, sv. 5, str. 54.

390. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, kada bi se svi na Nebesima i na Zemlji udružili da ubiju vjernika ili da budu zadovoljni s tim, Bog će ih sigurno sve zajedno uvesti u Vatru.” Biharu-l-envar, sv. 75, str. 149.

391. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Niti jedna kap krvi nije Uzvišenom Bogu draža od kapi krvi prolivene na Njegovom putu.” Vesa’ilu-šši’a, sv. 15, str. 14.