Spoznaja Boga, Njegove veličine i Njegove slave

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O ljudi, zaista nakon mene nema poslanika, niti zajednice (ummeta) nakon vas. Zato, obožavajte svoga Gospodara, obavljajte pet namaza, postite u zakazanom mjesecu, hodočastite Kuću svoga Gospodara, dajite zekat na vaše bogatstvo drage volje i pokoravajte se svojim vladarima, ući ćete u Džennet Gospodara svoga.(El-Hisal, 322.)

2. Imam Ali kaže: “Veličina Stvoritelja, kada je uvidiš, umanjuje stvorenja u tvojim očima.” (Nehdžu-l-belaga, 129.)

3. Imam Ali kaže: “Blago onom koji sva svoja djela, znanje, ljubav, mržnju, primanja, napuštanja, govor i tišinu, rad i riječi iskreno posveti samo Bogu.” (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 289.)

4. Imam Sadik kaže: “Srce je hram Božiji, zbog toga ne puštajte u njega nikog, osim Boga.” (Biharu-l-envar, sv. 70, str. 25.)

5. Imam Sadik kaže: “Naši sljedbenici su oni koji se kada su sami mnogo sjećaju Boga.”

(To jest, spominjanjem Boga izbjegavaju činjenje grijeha u osami, kada nema prepreka za njegovo činjenje.) (Biharu-l-envar, sv. 93, str. 162.)

6. Imam Bakir kaže: “Uzvišeni Bog od ljudi očekuje dvije stvari: da priznaju Njegove blagodati, pa da im ih uveća i da priznaju pred Njim svoje grijehe pa da im ih oprosti.” (El-Kafi, sv. 2, str. 426.)

7. Imam Husejn kaže: “Zaista Uzvišeni Bog nije stvorio ljude, osim da bi Ga spoznali, pa kada Ga spoznaju da mu robuju, a kada mu budu robovali neće imati potrebu da robuju ničemu mimo Njega.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 180.)

8. Imam Ali ibn Husejn kaže: “Neće propasti oni vjernici koji posjeduju tri osobine: da priznaju da nema boga osim Allaha, koji nema sudruga, da vjeruju u posredovanje Allahovog Poslanika, s.a.v.a. i u bezgraničnu Božiju milost.” (Sefinetu-l-bihar, str. 517.)

Namaz i njegovi učinci

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj ko olahko uzima svoj namaz nije od mene, niti će doći kod mene na izvorište u Džennetu, tako mi Allaha.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 1, str. 206.)

10. Imam Sadik kaže: “Da postoji potok pred vratima jednog od vas u kojem se čisti pet puta dnevno, da li bi ostalo imalo prljavštine na njegovom tijelu? Zaista, namaz je poput potoka koji čisti. Kad čovjek obavlja namaz, onda taj namaz čisti grijehe – osim grijeha koji izvodi iz vjere, a on ga nastavlja činiti.” (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 236.)

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Jedan obavezni namaz ima kod Boga istu vrijednost kao i hiljadu ispravnih i primljenih hadževa i umri.” (Biharu-l-envar, sv. 99, str. 14.)

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne ispuštajte vaše namaze, jer sigurno onaj koji ih ispušta bit će proživljen s Karunom i Hamanom, i Allahova dužnost je da ga uvede u Vatru s licemjerima.” (Biharu-l-envar, sv. 83, str. 14.)

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Obavljajte svaki svoj namaz kao da vam je posljednji.” (Biharu-l-envar, sv. 69, str. 408.)

14. Imam Ali kaže: “Kada bi klanjač znao kojim stepenom Božije milosti je okružen nikada ne bi podigao glavu sa sedžde.” (Tasnif gureru-l-hikem, str. 175.)

15. Imam Bakir kaže: “Prva stvar za koju će rob polagati račun bit će namaz, pa ako je prihvaćen – i ostala djela bit će prihvaćena, u suprotnom – ta mu djela neće biti od koristi.” (Biharu-l-envar, sv. 7, str. 267.)

16. U posljednjim trenucima života Imam Sadik pozvao je svoju rodbinu i sljedbenike, te im rekao: “Zaista, naše zauzimanje neće doseći onog koji olahko pristupa namazu.” (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 236.)

17. Imam Bakir kaže: “Ući će u Džennet onaj koji se sa Allahom susretne sa deset stvari:

1. svjedočenje da nema boga, osim Allaha,

2. da je Muhammed Božiji Poslanik,

3. prihvatanje onog što je došlo od Allaha Uzvišenog,

4. obavljanje namaza,

5. davanje zekata,

6. post u mjesecu Ramazanu,

7. hodočašće Svetoj Kući,

8. ljubav prema Božijim prijateljima,

9. mržnja prema Božijim neprijateljima,

10. izbjegavanje svakog opijajućeg pića.” (El-Hisal, str. 432.)

18. Imam Ali je rekao: “Za bogobojaznog namaz je sredstvo Božije blizine. Za nemoćnog hadž je nadomjestak džihadu. Za svaku stvar određen je zekat, a zekat za tijelo je post. Lijepo obavljanje dužnosti prema mužu je džihad žene. (Nehdžu-l-belaga, izreka 136.)

19. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Nema ni jedne noći, a da melek smrti ne dovikne: ‘O stanovnici grobova, kome se danas divite, kada ste uvidjeli strahote života poslije smrti?’ Mrtvi odgovore: ‘Mi zavidimo vjernicima na mjestima na kojima čine ibadet, zato što oni klanjaju a mi ne, daju zekat, a mi ne, poste mjesec ramazan, a mi ne, daju sadaku od onoga što je preko potreba njihovih porodica, a mi ne.”‘ (Iršadu-l-kulub, str. 53.)

20. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Pred početak svakog namaskog vremena čujem glasnika koji zove: “O sinovi Ademovi, ustanite i ugasite na sebi ono što ste sami zapalili.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 3, str. 102.)

21. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Redovno obavljajte namaz, jer kada Uzvišeni Allah pozove roba na Sudnjem danu, prvo za što će ga pitati je namaz. Ako ga je upotpunio, bit će spašen, u suprotnom, bit će bačen u vatru.” (Biharu-l-envar, sv. 82, str. 202.)

22. Od Ebu Basira se prenosi da je rekao: “Posjetio sam Ummu Hamidu, majku Imama Musaa ibn Džafera kako bi joj izrazio saosjećanje povodom smrti Džafera ibn Muhammeda. Ona je plakala i ja sam plakao zbog njenog plača. Potom ona reče: ‘O Ebu Muhammed! Da si samo vidio Džafera ibn Muhammeda na samrtnoj postelji, vidio bi nešto čudno. Otvorio je oči i zatražio da se okupi sva njegova rodbina, pa smo sve pozvali. On ih je pogledao i rekao: ‘Zaista naše posredovanje neće imati onaj koji namaz uzima olahko.”‘ (Vesa’ilu-šši’a, sv. 4, str. 26.)

23. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ibadet sa uzimanjem harama je kao gradnja na pijesku.” (Biharu-l-envar, sv. 84, str. 258.)

Noćni namaz

24. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Plemenitost vjernika je u njegovom ustajanju noću, a njegovo dostojanstvo u neovisnosti od ljudi.” (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 20.)

25. Imam Ali kaže: “Onaj koji noću mnogo spava izgubi djela koja po danu ne može nadoknaditi.” (Gureru-l-hikem, str. 289.)

26. Imam Sadik kaže: “U onome što je Uzvišeni Allah šapnuo Musau, sinu Imranovu je i ovo: ‘O sine Imranov! Slagao je onaj koji tvrdi da Me voli, a kada ga noć prekrije on Me zanemari.'” (Biharu-l-envar, sv. 13, str. 329.)

27. Imam Sadik kaže: “Nikad ne propuštaj noćni namaz! Jer pravi gubitnik je onaj koji se ne okorištava noćnim namazom.” (Biharu-l-envar, sv. 83, str. 127.)

28. Imam Sadik prenosi da je Poslanik, s.a.v.s. rekao Džebrailu: “Posavjetuj me.” Džebrail je rekao: “Živi kako hoćeš, ali sigurno ćeš umrijeti, voli što god želiš, ali sigurno ćeš se rastati s tim, čini što god želiš, ali sigurno ćeš to naći. Čast vjernika je njegov noćni namaz, a njegovo dostojanstvo je suzdržavanje od časti kod ljudi.” (El-Hisal, str. 72.)

29. Imam Sadik kaže: “Troje su čast i ukras vjernika na Ovom i na Onom svijetu: namaz u zadnjem dijelu noći, ne priželjkivati ono što drugi ljudi imaju i prihvatanje vodstva imama iz porodice Poslanika, s.a.v.s.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 107.)

30. Imam Dževad kaže: “Onome ko se uzda u Allaha, On će dati radost, a onome koji se oslanja na Njega, Allah će upotpuniti poslove.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 79.)

Vjera u Boga i sticanje Njegova zadovoljstva

31. Imam Sadik kaže: “Moj otac prenio mi je od svog oca da je neki čovjek iz Kufe pisao njegovom ocu, Husejnu ibn Aliju tražeći da ga obavijesti o dobrim djelima Ovog i Onog svijeta. On je napisao: ‘U ime Boga, Milostivog, Samilosnog! Zaista, onome koji traži Božije zadovoljstvo, pa makar kroz ljudsko nezadovoljstvo, Bog će urediti njegove odnose s tim ljudima, a onoga koji traži zadovoljstvo kod ljudi, izazivajući time Božije nezadovoljstvo, Bog će prepustiti tim ljudima. Selam!'” (Biharu-l-envar, sv. 71, str. 208.)

32. Imam Ali ibn Husejn kaže: “Najbolji čovjek je onaj koji radi prema onome čime ga je Allah obavezao.” (El-Kafi, sv. 2, str. 81.)

33. Imam Sadik kaže: “Onaj koji voli u ime Boga, mrzi u ime Boga i daje u ime Boga je od onih čija vjera je potpuna.” (El-Kafi, sv. 2, str. 124.)

34. Imam Hasan Askeri kaže: “Nema vrjednijih osobina kod vjernika do ove dvije: da vjeruje u Allaha i da je koristan muslimanima.” (Biharu-l-envar, sv. 17, str. 218.)

Bogobojaznost

35. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najvrjednije od onoga što uvodi ljude u Džennet su bogobojaznost i dobra narav.” (Biharu-l-envar, sv. 71. str. 373.)

36. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada donosite odluku o nekoj stvari razmišljajte o njenom rezultatu. Ako je dobar i ispravan slijedite je, a ako nije ostavite je.” (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 130.)

37. Imam Sadik je bio upitan o bogobojaznosti, pa je rekao: “Bogobojaznost je da te Bog vidi na onom mjestu na kojem ti je zapovijedio da budeš, a da te ne vidi na onom gdje ti je to zabranio.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 678.)

38. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Stidi se Allaha kao što se stidiš dobra čovjeka iz svog naroda.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 8, str. 466.)

39. Imam Ali kaže: “Divna li je zaštita od strasti obaranje pogleda.” (Gureru-l-hikam, str. 321.)

40. Imam Ali kada ga je Ibn Muldžem ranio, rekao je Hasanu i Husejnu: “Savjetujem vam bogobojaznost i ustezanje od Ovog svijeta, makar vam se nudio. Ako vam se nešto uskrati, ne žalite se. Govorite istinu i radite za nagradu. Protivite se tlačitelju i pomažite potlačenog.” (Nehdžu-l-belaga, pismo 47.)

41. Imam Ali kaže: “Savjetujem ti strah od Boga, sine moj, da ustraješ na Njegovim zapovijedima, da ispuniš svoje srce sjećanjem na Njega i čvrsto se držiš Njegovog užeta. Pa koja je veza pouzdanija od veze između tebe i Boga, ako je uspostaviš?” (Nehdžu-l-belaga, pismo 31.)

42. Ebu Osama kaže da je čuo Imama Sadika da kaže: “Drži do bogobojaznosti, pobožnosti i truda, govori istinu, pošteno svjedoči, vraćaj povjerene zaloge, budi lijepe naravi i održavaj dobre komšijske odnose. Pozivajte sebi djelima, a ne jezikom. Budite ukras, a ne sramota. Produžujte ruku’ i sedždu, jer zaista kada neko od vas produži ruku’ i sedždu šejtan iza njega vikne: ‘Teško meni, on se pokorio, a ja sam se protivio, on je učinio sedždu, a ja sam odbio!'” (El-Kafi, sv. 2, str. 77.)

43. Imam Bakir je rekao: “Našao sam u knjizi Alija ibn Husejna: ‘Zaista, za prijatelje Božije neće biti straha niti će za čim žaliti ako ispunjavaju obaveze prema Bogu, slijede tradiciju Poslanika, s.a.v.a., izbjegavaju ono što je zabranjeno, odriču se prolaznog sjaja Ovog svijeta, a čeznu za onim što je kod Boga, trude se da zarađuju ono što je čisto od Božije opskrbe, radi Njega ne želeći se time razmetati, niti gomilaju bogatstvo, već udjeljuju ono što im je propisano. To su oni čija zarada je blagoslovljena i bit će nagrađeni za ono što su pripremili za Budući svijet.” (Biharu-l-envar, sv. 69, str. 277.)

44. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista su ljudi, od vremena Adema pa do danas isti kao zupci češlja i nema prednosti Arap nad nearapom ili crvena rasa nad crnom, osim u bogobojaznosti.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv.12, str. 89.)

45. Imam Sadik kaže: “Sigurno je bolje malo djela učinjenih s bogobojaznošću, nego mnogo djela bez bogobojaznosti.” (El-Kafi, sv. 2, str. 76.)