Dobro djelo

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Našao sam da je dobro djelo: svjetlo srca, osmijeh na licui snaga djela. Također, našao sam da su loše djelo i grijeh: tama srca, manjkavost u djelu i nakaznost lica.”[1]

 

Udvostručenje dobrih djela

Kur'an: “Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.”[2]

2. Imam Zejnu-l-Abidin: “Teško onome kome jedinice nadvladaju desetice.”[3]

3. Imam Sadik: “Kada vjernik učini dobro djelo, Allah mu ga uveća sedam stotina puta. To su riječi Uzvišenoga Allaha: Allah uvećava onome kome On hoće.[4]


[1]Kenzu-l-‘ummal, 44084.

[2]El-En‘am, 160.

[3]Tuhafu-l-‘ukul, 281.

[4]El-Bihar, 71/247/7.