Bliži se dvanesti rabi ul evvel, datum koji se na arapskom jeziku naziva Eid ul mawlid a kod nas je poznat samo kao mevlud. Na ovaj dan 570 godine poslije Isa’a a.s. rodio se posljednji Božji Poslanik, Muhammed s.a.w.s.. Na ovaj dan je prvak svih svijetova došao na ovaj svijet i zato su ga kroz stoljeća vjernici smatrali svojim blagdanom i u njemu su organizovali mevludske skupove, na kojima se učio Kur’an, održavali se vazovi i izvodili poetski spjevovi u slavu Poslanika, s.a.w.s. U tim spjevovima najčešće su u kratkim crtama prepričani najvažniji događaji iz njegovog blagoslovljenog života. Pokraj historijske građe mevludski spjevovi u sebi najčešće sadrže i najbitnije elemente islamskog duhovnog nauka i metafizike.

1. Kratka historija mevludskih tekstova

a) Na arapskom jeziku

Postoji veliki broj mevludskih tekstova na arapskom jeziku, njih su pisali većinom učenjaci – ulema. Jedan mevludski tekst je napisao Imam Kurtubi (p. 1273.) koji je jedan od najznačajnijih mufesira svih vremena, zatim veliki hanbelijski alim Ibn el Dževzi (p. 1201.) koji je napisao mevlud pod imenom ‘Mevlid ul arais’ (Mevlud mladenca). Među autore mevluda se ubraja i veliki mufesir i historičar Ibn Kesir (p. 1373.) koji je napisao mevlud pod imenom ‘Mevlid ul Nebi’ (Poslanikovo rođenje). Ibn Kesirov mevlud započinje stihovima:

Neka je slava Allahu koji je svijet osvijetlio

Tako što je dao da se predvodnik Poslanika rodio

Svjetlom istine, sjene laži on je rastjerao

Onda kad je svako putem neznanja hodao

No od svih mevluda na arapskom jeziku posebno mjesto zauzima mevludski spjev Imama Barzandžija, r.a., Imam Barzandži (p 1764.) bio je veliki učenjak iz osamnestog stoljeća koji je živio u Medini, napisao je značajna djela iz oblasti fikha i historije a pripadao je šafijskom mezhebu. Njegov mevlud koji nosi naslov ‘Ikd ul dževher fi mevlid ul nebi el ezher’ (Niska bisera o svijetlom rođenju Poslanika) je bez sumnje najpopularniji i najrasprostranjeniji arapski mevlud, on započinje stihovima:

Slava Allahu koji je stvaranje započeo

Tako što je svjetlo Muhammeda izveo

Noćnoga Putnika, istinitoga

Čija svjetlost je tajna posla svakoga

b) Na turskom jeziku

Na turskom jeziku također postoji obimna mevludska građa, jedan značajan mevlud na turskom jeziku napisao je pjesnik koji je koristio pseudonim Hafi, o njemu osim toga da je živjeo u petnaestom stoljeću se skoro ništa drugo ne zna. Njegov mevlud koji nosi naslov ‘Zadu’l mead’ (Opskrba za povratak) sastoji se od 9933 stiha. Ovaj neobično dugačak mevlud obiluje raznim temama, u njemu je u stihu ispričan životopis Božjeg Poslanika, s.a.w.s., a ujedno se izlažu subtilnosti tesavvufskog nauka i povezuju se sa događajima iz Poslanikovog, s.a.w.s., života.

Značajan mevlud na turskom jeziku također je napisao i Šemsuddin Sivasi (p. 1598.) veliki alim i šejh halvetijskog tarikata, veoma važna ličnost u historiji Osmanske tesavvufske misli. Njegov mevlud srednjeg obima je veoma lijep i značajan.

No najpoznatiji turski mevlud je bez sumnje mevlud koji je napisao veliki alim i šejh Sulejman Čelebi (p. 1419.). On je iza sebe ostavio mevludski spjev pod imenom ‘Vasilet’un nedžat’ (Sredstvo spasenja), a koji je opšte poznat kao ‘Mevlud-i šerif’. Ovaj njegov mevlud se vjekovima učio na svim teritorijama Osmanskog carstva, pa i u Bosni, gdje je direktno utjecao na stvaranje mevludske građe među bošnjacima.

c) Na bosanskom jeziku

Prvi mevlud na bosanskom jeziku napisao je Hafiz Salih Gašević (p. 1898.) iz Nikšića. Njegov Mevlud je ustvari prepjev mevluda Sulejmana Čelebija na bosanski jezik, ovaj mevlud se najviše uči u Bosni. Postoji i drugi prepjev Čelebijevog mevluda na naš jezik koji je ispjevao Arif Sarajlija Brkanić (p. 1916.) alim iz Novog Pazara, ovaj mevlud koji je objavljen 1911. godine najviše se uči na teritoriji Sandžaka.

Pokraj ova dva mevluda koji su prepjev Sulejman Čelebijevog ‘Mevlud-i Šerifa’ na bosanski jezik, naši književnici su napisali i značajnu autorsku mevludsku građu.

Jedan od njih je Safvet-beg Bašagić (p. 1933.) naš veliki pjesnik. Njegov mevlud koji je prvi autorski mevlud na bosanskom jeziku, štampan je 1924. godine. Ovaj mevlud se izdvaja svojom ljepotom književnog izraza i stila.

Poslije Safvet-bega značajan autorski mevlud je napisao i naš značajni književnik Rešad Kadić (p. 1988.), ovaj lijepi i vrlo značajni mevlud je prvi put štampan 1963. godine i ujedno je prvi bosanski mevlud koji je doživio svoje audio izdanje 1978. godine.

Pored gore pomenutih autora, mevlud na bosanskom jeziku su napisali još i Muharrem Dizdarević, Musa Ćazim Ćatić, Ešref Kovačević i Vehbija Hodžić.

2. Mevludske ilahije

U mevludskoj noći, pokraj mevludskih spjevova izvodi se i određeni broj mevludskih ilahija. One se najčešće pjevaju u pauzama izvedbe mevludskih tekstova no također se mogu izvoditi i odvojeno od njih. Povodom predstojeće mevludske noći preveo sam dvije mevludske ilahije. Obe je napisao veliki turski pjesnik Junus Emre (p. 1321.), čija ja cijela pisana zaostavština duboko prožeta žarkom ljubavlju prema Poslaniku Muhammedu, s.a.w.s.

Uz sam tekst ilahija bit će postavljeni yooutube snimci njihovih originalnih izvedbi na turskom jeziku kako bi se imao uvid u originalne muzičke kompozicije njima namijenjene i kako bi se olakšalo njihovo pjevanje na našem jeziku.

Ilahija 1.

Merhaba ya Şemsi-d Duha, merhaba

Merhaba, Sunce Svitanja, merhaba

Merhaba, Puni Mjeseče, merhaba

Merhaba, Svjetlosti Božja, merhaba

Dobro nam dođe, merhaba, merhaba

O prvače poslanika, merhaba

Predvodniče svih evlija, merhaba

Poslaniče ljudi, džina, merhaba

Dobro nam dođe, merhaba, merhaba

Ti si duša moje duše, merhaba

Ti si lijek za sve boli, merhaba

Ti si Sultan svjetovima, merhaba

Dobro nam dođe, merhaba, merhaba

Junus žudeć da te vidi, merhaba

Na tvom tragu lice spusti, merhaba

Na tvom putu dušu dade, merhaba

Dobro nam dođe, merhaba, merhaba

 

Ilahija 2.

Alemler nura gark oldu

Sve svjetove nur preplavi

Kada se Muhammed rodi

Mumin, munafik razdvoji

Kada se Muhammed rodi

S Arša nur na zemlju siđe

Nurom vode obojiše

Svi se žedni napojiše

Kada se Muhammed rodi

Divno dijete zaplakalo

Srce majke radovalo

Kafiri vjeri dođoše

Kada se Muhammed rodi

Hurije su silazile

U svjetlost ga obavile

Lice su mu doticale

Kada se Muhammed rodi

Sa nebesa nur spustiše

Evlije se udružiše

Svi monasi zaćutaše

Kada se Muhammed rodi

Porte neba otvoriše

Na svijet milost spustiše

Nove odore skrojiše

Kada se Muhammed rodi

Junus kaže prijatelji

Iz očiju krv sad lije

Sedždu čini brdo, kamen

Kada se Muhammed rodi