Preuzeto iz zbirke hadisa “Mudrosti vjerovjesnika”

Pokuđenost hvaljenja
1. U zbirci Sunen Ibn Madžea prenosi se od Mikdada ibn Amra: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., nam je zapovijedio da hvaliocima bacamo prašinu u lice.”
2. U zbirci Sunen Ebu Davuda prenosi se od Ebu Bukreta: “Neko je pohvalio nekog pred Vjerovjesnikom, s.a.v.a., pa mu je rekao: ‘Upropastio si svoga druga!’ – ponavljajući to tri puta, a potom je dodao: ‘Kada neko od vas treba neizostavno da pohvali svoga druga, neka kaže: Ja, zaista, mislim da je tako i tako, a kako će on na kraju skončati – jedino Bog zna!’”

Pokuđenost želje za hvaljenje
3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Želja za pretjeranim hvaljenjem i pohvalom čini čovjeka slijepim i gluhim za vjeru i ostavlja kuće pustim.”

Hvaljenje osobe za ono što ona nema
4. Kur'an: “Ne mislite nikako da će oni koje veseli ono šta rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono šta nisu učinili – nikako ne mislite da će se oni kazne spasiti; njih čeka teška patnja.”
5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Abdullah ibn Mesudu: “O sine Mesudov, kada te svijet hvali i govori: ‘Ti danju postiš, a noću klanjaš!’, a ti to ne činiš, nemoj se tome radovati, jer Bog Svevišnji kaže: ‘Ne mislite nikako da će oni koje veseli ono šta rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono šta nisu učinili – nikako ne mislite da će se oni kazne spasiti; njih čeka teška patnja.’”

Upozoravanje na hvaljenje razvratnika
6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada bude pohvaljen razvratnik, zatrese se Arš i Gospodar se naljuti.”
7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko pohvali nepravednog vladara, dodvorava mu se i ponizi se pred njim, očekujući nešto od njega, biće mu saputnik na putu ka džehennemskoj vatri.”

Osuda hvalisanja
8. Kur'an: “Zer ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha koga On hoće, i nikome se neće, ni koliko trun jedan, nepravda učiniti.”
9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko kaže: ‘Ja sam najbolji čovjek, taj je od najgorih ljudi.’ A ko kaže: ‘Ja ću u Džennet, on će u Džehennem.’”