Muhammed Bakir Es-Sadr

Sa engleskog prevela: Vildana Aljović

Zenica, 1966.

download knjige Imam Mehdi u pdf-u

on-line čitanje: