1. Imam Sadik, mir nek je na nj, kaže: “Postoji među ulemom grupa onih koji vole da stječu znanje, ali ne vole podučavati druge. Takvi će se naći na prvom katu Džehennema. Druga grupa su oni koji daju savjet, ali im je mrsko da drugi njih posavjetuju. Takvi su na drugom katu Džehennema. Naredna grupa su oni koji svoje znanje pružaju velikodostojnicima i bogatašima, ali ga uskraćuju slabima i siromašnima. Oni će se naći na trećem džehennemskom katu. Postoje i oni učenjaci koji se u svom znanju ophode kao vladari tirani: rasrde se ako im se neko suprostavi u mišljenju i ne složi se s njima. Oni su na četvrtom katu Džehennema. Sljedeća grupa su oni koji preuzimaju stavove jevreja i kršćana i onda to predstavljaju kao vlastite stavove i vlastito znanje. Oni će se naći na petom katu Džehennema. Potom slijedi grupa učenjaka koji daju sebi za pravo da donose fetve i uvjek su spremni ljudima reći: ‘Pitajte mene!’, a mnogo je toga što ne razumjevaju, a Bog ne voli one koji se prihvataju onoga čega nisu dostojni – pa će se ova grupa naći na šestom katu Džehennema. I posljednja grupa su oni koji svoje znanje koriste kao sredstvo za stjecanje ugleda i položaja. Takvi su na sedmom katu Džehenema.”[1]

2. Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao: “Kad vidite učenjaka da voli Ovaj svijet, optužite ga da ne voli svoju vjeru, jer svako traži ono što voli.” A rekao je i: “Bog Svevišnji objavio je Davudu, mir neka je na nj: ‘Ne stavljaj između Mene i sebe učenjaka koji teži za Ovim svijetom, jer on će te odvesti od moje ljubavi. Oni su ti koji pljačkaju Moje robove koji Me traže. Najmanje što ću takvima uraditi jeste da ću učiniti da izgube osjećaj slasti u obraćanju Meni.’”[2]

[1]Al-Khisal, sv. 2., str. 352.
[2]Usul al Kafi, sv. 1, str. 59.