1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite kamilino meso, jer, zaista, njeno meso ne jede niko osim vjernika, koji se razlikuje od Jevreja koji su Allahovi neprijatelji.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Meso kamile ne jede niko osim vjernik.”[2]

3. El-Mehasin – Es-Sejjarijj lancem prenosilaca prenosi od Imama, mir s njim: “Jedenje kamiljeg mesa otklanja želju za mesom.”[3]


[1] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 348, hadis 1129, prenesen od Muʻāẕa ibn Džebela; El-Biḥār, sv. 66, str. 74, hadis 69; El-Firdews, sv. 3, str. 30, hadis 4064, prenesen od Muʻāẕa ibn Džebela.

[2] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 110, hadis 356; El-Qommijjev Džāmiʻu-l-eḥādīs̱i, str. 133; El-Biḥār, sv. 66, str. 76, hadis 73.

[3] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 266, hadis 1846; El-Biḥār, sv. 65, str. 182, hadis 29.