U jednom dijelu razgovora između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Uzvišeni kaže: “Gledam ih u svakom danu sedamdeset puta.[1] Obraćam im se svaki put kad na njih pogledam i povećam im imanje sedamdeset puta, pa kada stanovnici Dženneta se naslade hranom i pićem, ovi se naslade Mojim spomenom, govorom i obraćenjem.”

Kur'an

فَمَن كان يرجوا لقاءَ ربِّهِ ، فليَعمَلعملا صالحًا ، و لا يُشرك بعبادةِ ربِّه أحدًا

“A onaj ko se susretu sa Gospodarom svojim nada, neka čini dobra djela i neka nikog u robovanju Gospodaru svome ne pridružuje.”[2]

قَد خسرَ الذين كذّبوا بلقآءِ الله ِ و ما كانوا مُهتَدين

“I propali su oni koji su poricali susret sa Gospodarom svojim, oni nisu bili upućeni.”[3]

إنَّ الذين يشترون بعهدِ اللهِ و أيمنهِم ثمَنًا قليلاً ألئِك لا خلاق لَهُم في الآخرةِ و لا يكلمُهُم اللهُ و لا يَنظرُ إليهِم يوم القيامَةِ و لا يزَكِّيِهم وَ لَهم عذابٌ

“Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi – na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih na Sudnjem danu pogledati, niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka.”[4]

إنَّ أصحابَ الجنّة اليوم في شغُلٍ فكهون إلى أن قال سلام ٌ قولاً من ربٍ رحيم ٍ

“Stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni”, sve do Božijih riječi: “Mir vama – biće riječi Gospodara Milostivog.”[5]

وَ لِمن خافَ مقامَ رَبِّهِ جنَّتانِ

“A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao biće dva perivoja.”[6]

وَ ما تُجزونَ إلا ما كنتم تعملون ، إلا عباد الله المُخلصين ، ألئِك لَهم وزقٌ معلوم

“Kako ste radili onako čete kažnjeni biti. A Allahovi iskreni robovi posebnu će opskrbu imati.”[7]

إنَّ الأبرار يشربون من كأسٍ كان ميزاجُها كافورًا ، عينًا يشرَبُ بِها عبادُ اللهِ يفَجِّرونَها تَفجيرًا إلى أن قال و إذا رأيتَ ثَمَّ رأيتَ نَعيمًا وَ مُلكًا كبيرًا ، عاليَهُم ثِيابُ سندس خضرٌ ٍ وَ إستَبرق وَ حلّوا أساوِرَ من فضّة ٍ إلى أن  قال وَ سقاهُم رَبُّهُم شرابًا طهورًا

“Čestiti će iz pehara piti komforom začinjeno piće, sa izvora iz kog će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi”, sve dok ne reče: “I kud god pogledaš vidjećeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odijela od tanke svile, i od teške svile nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.”[8]

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.:“Kada uzvišeni Allah hoće da uzme dušu vjernika…” Slijedi duža predaja, sve do riječi: “Zatim Silni i Moćni kaže: ‘O meleci Moji! Napojite ih!’ Reče: Pa će doći sa pićima, te će Božiji Miljenik prihvatiti (za piće) i ispiti gutljaj, da mu sličnog nikad nije pio.’ Reče: ‘Zatim će reći: ‘O meleci Moji! Namirišite ih!’ Te će im doći povjetarac ispod Prijestolja sa mošusom bjeljim od leda, koji će im lica, čela i bokove izmijeniti, zvat će se el-musira (ona koja zadivljuje, impresionira, op. prev.), te će biti u stanju da gledaju u svjetlost Lica Njegova, i reći će: ‘O Gospodaru naš! Dovoljno nam je što uživamo u razgovoru sa Tobom i što gledamo u svjetlost Lica Tvoga, ne želimo to sa bilo čime mijenjati, niti kakvu promjenu želimo.’ I reći će Gospodar, neka je uzvišen: ‘Ja uistinu znam da ste vi poželjeli svoje žene, i da su vaše žene poželjele vas.’ Reći će: ‘O Gospodaru! Kako je samo Tebi poznato šta je u dušama robova Tvojih!’ Sve dok ne reče Poslanik, s.a.v.a.: ‘I reći će: O Gospodaru naš! Podari nam neko obilježje.’ Gospodar reče: ‘Svaki petak vam je dan posjete! Od petka do petka ima sedam hiljada godina onako kako vi računate.’ Sve dok ne reče: ‘Zatim će biti dozvoljeno poslanicima, iskrenima i šehidima.’ Sve dok ne reče: ‘Pa će krenuti do drveta u Džennetu sa kojeg će se zaodjenuti ogrtačima uglačanim od svjetlosti Rahmana. Zatim će biti rečeno: ‘Namirišite ih!’ I doći će im povjetarac ispod arša koji se el Musira zove, bjelji i od snijega, koji će im lica, čela i bokove izmijeniti. Zatim će im se uzvišeni ukazati da će vidjeti svjetlost Lica Njegova sakrivenog od pogleda svakog. I reći će: ‘Slavljen neka Si! Nismo te obožavali onako kako istinski zaslužuješ! O Veličanstveni!’ Zatim će Gospodar, neka je uzvišen, pored kojeg drugog boga nema, reći: ‘Svakog petka imate posjetu. Od petka do petka sedam hiljada godina onako kako vi računate.’”[9]

Ubade ibn Samit prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.a., da je pojašnjavajući Božije riječi:

لَهُم جنات الفردوس نزلا

“I njihovo prebivalište biti će bašče Firdevsa”[10], rekao: “Džennet ima stotinu stepeni, između svakog stepena je razdaljina kao između nebesa i zemlje, a Firdevs je najviši stepenj. Iz njega izviru četiri džennetske rijeke. Pa kada od Allaha tražite, tražite Firdevs.”[11]

Rekao je Ebu Abdullah, mir s njime: “Ne reci jedan je Džennet. Uzvišeni Allah je rekao:

وَ من دونِهِما جنّتان

‘A pored njih još su dva dženneta.’[12] I ne reci jedan je stepen. Allah Uzvišeni je rekao:

وَ رفعنا بعضُهُم فوقَ بعضٍدرجات

‘I jedne nad drugima stepenima smo uzdigli.’[13] Uistinu ljudi se po djelima odlikuju.”[14]

Opisujući Džennet Imam Ali je rekao: “Stepeni koji se po vrijednosti razlikuju i staništa različita, užici njegovi ne prestaju, stanovnici njegovi ne iseljavaju se,[15] njegova vječnost ne stari, stanovnike njegove ne obuzima dosada.”[16]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Uzvišeni Allah stvorio je Džennet, oči ga vidjele nisu, niti je u njega zavirilo i jedno stvorenje. Gospodar Uzvišeni ga otvara svakoga jutra i govori:‘ Povećaj miomiris svoj, povećaj povjetarac svoj!’ A Džennet govori:

 قد أفلح المؤمِنون

‘Vjernici će postići ono što žele.’

A na to se odnose Božije riječi:

قلا تعلم نفسٌ ما أخفيَ لَهُم من قرَّةِ أعين جزاءً بما كانوا يعملون

‘I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.’[17][18]

Rekao je Zapovjednik pravovjernih, mir s njime: “Znajte dobro da onaj ko se Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz iz svake kušnje i svjetlost iz svake tame i vječnost mu podariti u onome za čim mu duša čezne. Nastaniti će ga na stepenu počasti kod Njega u kući koju je za sebe načinio. Hlad njen bit će Prijestolje Njegov, a svjetlost njena ozarenost Lica Njegova. Posjetioci njeni bit će meleci, a družba njena bit će poslanici. Zatim je rekao alejhi selam: Zato požurite sa dobrim djelima, biti ćete sa Božijim komšijama.”[19]

Pojašnjenje

Kažem: Uzvišeni Allah je u Džennetu priredio pored vanjskih užitaka i duhovne / batin užitke koji se ogledaju u obznanjivanju i otkrovljenju Božanske Bîti i uzvišenih svojstava i imena. Ove duhovne blagodati često se susreću pod terminom susretanja ili razgovora ili gledanja. A nekada se nazivaju i poznatom opskrbom (rizkun ma'lum) ili dva dženneta (džennetejn) ili užitak (neim) ili velikom vlašću (mulkun kebir) ili čistim pićem (šerabun tahur) ili posjetom svakoga petka ili otkrovljenjem (tadžalli) ili firdevsom kao najvećim stupnjem u Džennetu iz kojeg izviru četiri džennetske rijeke i druga imena. Međutim svi ovi izrazi aluzija su jedne suštine, a to je Božansko obznanjivanje svojim bićem imenima i svojstvima svojim odabranicima, evlijama.

Uzvišeni Allah svojim je bićem uz svaku stvar i sve obuhvata i ništa ga ne zaklanja niti zastire. Nego se On očituje putem svake stvari na što jasno ukazuje Kur'an i sunnet.

Rekao je Uzvišeni:

 وجوهٌ يومئذٍ ناضرة ● إلى ربِّها ناظرة

“Neka lica toga dana biti će blistava, Gospodara svoga iščekujući/gledajući.”[20]

Rekao je velikan Muvehhida (monoteista) Imam Ali, mir s njime: “Nisu ga oči vidjele osvjedočenjem pogleda, nego srca ga vidješe istinama vjerovanja.”[21]

Tako da ono što se događa nekim ljudima jeste osvjedočenje putem otkrovljenja Božijeg bića, imena i svojstava očima srca i pronicljivosti kako na ovome tako i na onome svijetu. Tako da Ga vide, Uzvišen neka je, obznanjenog u svakoj stvari i sa svakom blagodati.

Stoga ovaj pasus hadisa o Miradžu i ajeti i predaje navedene u komentaru ukazuju na srčano viđenje koje će zadobiti neki od stanovnika Dženneta. Tako da dok neki budu u spoljašnim užicima, drugi će biti u užicima osvjedočenja i u njima se naslađivati, a neće im biti uskraćeni ni spoljašni užici, sve na temelju stepena koji su zadobili u Džennetu. Allah nas i vas njima opskrbio!

A kod komentara pasusa: “O Ahmede! U Džennetu ima dvorac sve dragulj na dragulju i biser na biseru bez ikakvog uklapanja i poveza, u njem su Božiji odabranici”, nalazi se pojašnjenje vezano za ovu tematiku, pa pogledaj!

[1]Metafora za Allahovu posebnu pažnju, jer Allahu ne izmiče iz vida niti pažnje bilo što od vidljivog ili nevidljivog koliko ni treptaj oka, niti je Njegovo gledanje iz strane i perspektive, niti je organima, niti se može pojmiti.

[2]Kehf, 110.

[3]Junus, 45.

[4]Ali ‘Imran, 77.

[5]Ja Sin, 55-58.

[6]Rahman, 46.

[7]Saffat, 39-41.

[8]Dahr, 20-21.

[9]Biharul envar, 8/215/21, rivajet 205.

[10]Kehf, 107.

[11]Biharul envar, 8/89.

[12]Rahman, 62.

[13]Zuhruf, 32.

[14]Biharul envar, 8/105.

[15]Biharul envar, 8/105.

[16]Biharul envar, 8/199/198.

[17]Sadžda, 17.

[18]Biharul envar, 8/192/198.

[19]Biharul envar, 8/153/105.

[20]Kijame, 22 i 23.

[21]Biharul envar, 3/32/8.