1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se kravljeg mlijeka i masla, a klonite se njenoga mesa, jer se u njenom mlijeku i njenom maslu nalazi lijek i izlječenje, a u njenom mesu se nalazi bolest.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kravlje meso je bolest, a njeno mlijeko je lijek, dok je meso ovce lijek, a njeno mlijeko je bolest.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kravlje meso je bolest.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Kravlje meso je bolest, njeno mlijeko je lijek, a njeno maslo je izlječenje.”[4]


[1] El-Mustedreku ʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 448, hadis 8232, prenesen od ʻAbdullāha ibn Mesʻūda; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 31, hadis 28218.

[2] Ṭibbun-Nebijji, ṣ.a.v.a., str. 7; El-Biḥār, sv. 62, str. 296.

[3] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 252, hadis 1793, prenesen od Ebū Beṣīra, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 63, hadis 29.

[4] El-H̱iṣāl, str. 637, hadis 10, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima, koji ga prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; Tuḥafu-l-ʻuqūl, str. 124, a u ovoj predaji stoji: “a njeno mlijeko je izlječenje i njeno maslo također (je izlječenje).”; El-Kāfī, sv. 6, str. 311, hadis 3, prenesen od Ismāʻīla ibn ebī Zijāda uz zamjenu mjesta ove dvije rečenice; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 347, hadis 1123, a obje ove predaje su prenesene od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 56, hadis 2.