Liječenje kravljim mlijekom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije Allah, dž.š., spustio niti jednu bolest, a da nije za nju spustio i lijek, a u kravljem mlijeku se nalazi lijek za svaku bolest.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se kravljeg mlijeka, jer krava jede od svakog drveta, a ona donose izlječenje od svake bolesti.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., nije dao niti jednu bolest, a da za nju nije dao i izlječenje, a vi se držite kravljega mlijeka, jer krava jede od svakog dreveta.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Liječite se kravljim mlijekom. Ja se nadam da je Allah, dž.š., u njoj položio izlječenje, jer krava jede od svakoga drveta.”[4]

5. Imam Bakir, mir s njim, prenosi od Džabira ibn Abdullaha: “Pitali su: ‘O Allahov Poslaniče! Da li da se liječimo?’

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Da. Liječite se, jer, zaista, Allah, dž.š., nije spustio niti jednu bolest, a da za nju nije spustio i lijek. Koristite kravlje mlijeko, jer krava jede od svakoga drveta.’”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Kravlje mlijeko je lijek.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Kravlje mlijeko donosi izlječenje.”[7]

8. El-Kafi – prenosi se od Ebu El-Bilada: “Požalio sam se Imamu Bakiru, mir s njim, na dispepsiju[8] koju sam osjećao, na šta Imam reče: ‘Šta ti brani da piješ kravlje mlijeko?’ Zatim me je pitao: ‘Da li si ga ikada pio?’

Odgovorio sam: ‘Da. Mnogo puta.’

Imam reče: ‘Kakvog si ga našao?’

Rekoh: ‘Našao sam da ono čisti i jača želudac, obavija bubrege salom i otvara apetit za hranom.’

Imam reče: “Da je njegovo vrijeme otišli bi do Jenbu‘a da ga pijemo.’”[9]

Kamilino mlijeko

9. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U kamilinom mlijeku se nalazi lijek za oboljenje probavnih organa od dispepsije.”[10]

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista u kamilinom mlijeku je lijek za bolest vaših probavnih organa (za želudac koji slabo vari hranu).”[11]

Zgrušano magareće mlijeko

11. El-Kafi – El-Isa ibn El-Qasima prenosi: “Ručao sam sa Imamom Sadikom, mir s njim, i pitao me je: ‘Da li znaš šta je ovo?’

Rekoh: ‘Ne.’

Imam, mir s njim, reče: ‘Ovo je zgrušano magareće mlijeko, koje upotrebljavamo za naše bolesnike, pa ako želiš da ga jedeš onda jedi.’”[12]

12. El-Kafi – prenosi se od Jahjaa ibn Abdullaha: “Bio sam kod Imama Sadika, mir s njim, i donesoše nam male šalice. Imam je pokazao rukom prema jednom od njih i rekao: ‘Ovo je zgrušano magareće mlijeko koje upotrebljavamo za bolesnike. Ko želi neka ga jede, a ko ne želi neka ga ostavi.”[13]

Slatko mlijeko sa medom

13. Imam Kazim, mir s njim: “Kome se promijeni sperma, korisni su mu slatko mlijeko i med.”[14]

Jogurt i gorki komorač

14. El-Kafi – Muhammed ibn Jahja svojim lancem prenosi od Imama Kazima, mir s njim: “Ko želi da jede jogurt, a da mu ne naudi, neka pospe po njemu hadum (ono što poboljšava probavu).”

Rekoh: “A šta je to hadum?”

Imam reče: “To je gorki komorač.[15]ˮ[16]


[1] El-Mustedreku ʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 218, hadis 7423, prenesen od ʻAbdullāha; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 31, hadis 2816.

[2] El-Mustedreku ʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 446, hadis 8224, prenesen od ʻAbdullāha ibn Mesʻūda; Musnedu Ibni El-Džaʻdi, str. 307, hadis 2072, prenesen od Ṭāriqa ibn Šihāba, a u ovoj predaji stoji: “lijek”, umjesto: “izlječenje”; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 30, hadis 28212, prenesen od Ibn ʻAsākira; i Vidjeti:El-Kāfī, sv. 6, str. 337, hadis 3. i El-Meḥāsin, sv. 2, str. 294, hadis 1967.

[3] En-Nesāʼijjev Es-Sunenu-l-kubrā, sv. 4, str. 194, hadis 6864; Musnedu Ibni Ḥanbel, sv. 6, str. 471, hadis 18853, a obje ove predaje su prenesene od Ṭāriqa ibn Šihāba; El-Mustedreku ʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 218, hadis 7425, prenesen od ʻAbdullāha koji ga je povezao senedom do Allahovog Poslanika, s.a.v.a., a ova predaje je slična navedenom hadisu;Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 30, hadis 28213.

[4] El-Muʻdžemu-l-kebīru, sv. 10, str. 14, hadis 9788; Tārīẖu Baġdād, sv. 7, str. 356, a obje ove predaje su prenesene od ʻAbdullāha ibn Mesʻūda; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 29, hadis 28208.

[5] Qurbu-l-isnādi, str. 110, hadis 380, prenesen od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 99, hadis 12; Musnedu Ibni El-Džaʻdi, str. 307, hadis 2073, prenesen od Ibn Mesʻūda.

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 335, hadis 1, prenesen od Es-Sukūnijja, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 422, hadis 1434; Ed-Daʻwāt, str. 152, hadis 411; El-Biḥār, sv. 66, str. 103, hadis 35.

[7] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 294, hadis 1968, prenesen od Es-Sukūnijja, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 103, hadis 30.

[8] Arapski eẕ-ẕerebu (اَلذَّرَبُ): dispepsija, bolest koja se javlja u želucu, pa on ne probavlja hranu, te se ona u njemu kvari, ne apsorbuje hranu. (En-Nihājetu, sv. 2, str. 156.) (op. prev.)

[9] El-Kāfī, sv. 6, str. 337, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 294, hadis 1969; El-Biḥār, sv. 66, str. 103, hadis 31.

[10] ʻAbdur-Rezzāqov El-Muṣannef, sv. 9, str. 259, hadis 17135; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 31, hadis 28219.

[11] Musnedu Ibni Ḥanbel, sv. 1, str. 629, hadis 2677; El-Muʻdžemu-l-kebīru, sv. 12, str. 184, hadis 12986, a obje ove predaje su prenesene od Ibn ʻAbbāsa; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 46, hadis 28286.

[12] El-Kāfī, sv. 6, str. 338, hadis 1; Tehẕību-l-aḥkām, sv. 9, str. 101, hadis 438;El-Meḥāsin, sv. 2, str. 295, hadis 1973; El-Biḥār, sv. 66, str. 103, hadis 34.

[13] El-Kāfī, sv. 6, str. 339, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 295, hadis 1972; El-Biḥār, sv. 66, str. 95, hadis 4.

[14] El-Kāfī, sv. 6, str. 337, hadis 8; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 293, hadis 1962, Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 358, hadis 1164, a u njemu stoji: “slatko mlijeko sa medom.”; El-Biḥār, sv. 66, str. 102, hadis 24. i str. 290, hadis 2.

[15] Arapski en-nāneẖawāhu (اَلنَّانَخَوَاهُ) gorki komorač /bot. Ammi majus/, zrno žute boje, lijepoga mirisa, pomalo ljut, ponekad se stavlja na hljeb. (Prevedeno iz: Ferhange seba, str. 1085.) (op. prev.)

[16] El-Kāfī, sv. 6, str. 338, hadis 1; El-Biḥār, sv. 66, str. 107, hadis 1.