1. Imam Ali, mir s njim: “Ispijanje mlijeka donosi izlječenje od svake bolesti osim smrti.”[1]

2. El-Kafi – prenosi se od Ebu El-Hasena El-Asbehanijja: “Bio sam kod Imama Sadika, mir s njim, pa sam čuo kako mu jedan čovjek reče: ‘Neka budem iskupom za tebe! Osjetim slabost u svom tijelu.’

Imam Sadik, mir s njim, mu reče: ‘Pij mlijeko, jer ono, zaista, uvećava meso i ojačava kosti.’”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Nismo pronašli ništa bolje za grlobolju od pijuckanja mlijeka.”[3]


[1] El-H̱iṣāl, str. 636, hadis 10, koji Ebū Beṣīr i Muḥammed ibn Muslim, prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 95, hadis 1.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 336, hadis 7; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 292, hadis 1961; El-Biḥār, sv. 66, str. 102, hadis 23.

[3]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 89, prenesen od El-Ḥalebijja; El-Biḥār, sv. 62, str. 182, hadis 4.