dr. Sedad Dizdarević

MEVLANA U BOSNI

Život i djelo M. Dž. Rumija

Sedad Dizdarević: "Mevlana u Bosni" (Kulturno-historijski kontekst, društveno-političke prilike i idejno-tematski obrasci), Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2012.)
 
"Mevlana u Bosni" Sedada Dizdarevića spada u red onih rijetkih knjiga koje se čitaju sa lahkoćom i pored složenosti obrađivanih pitanja. Stječe se dojam da je natprosječno savladana tema koja se obrađuje, tako da prikupljena građa i prezentirane, objedinjene informacije u sažetom, lapidarnom, jasnom i preglednom vidu tečno iščitavaju sa stranica ove knjige. I puno je šireg sadržaja nego što to sam naslov knjige ukazuje. Pored dominantne tesavvufske dimenzije djelo zahvata i područja književnosti, filozofije, historije i društveno-političkih prilika u islamskom svijetu, u BiH i na Balkanu u jednom širokom vremenskom rasponu sa genezom od pojave prvih sufija i tarikatskih redova sve do danas. S tim što se autor, u tom smislu, posebno zadržava na prilikama u BiH od srednjeg vijeka pa sve do savremenosti. Pročitajmo naslove nekih većih cjelina, pa će nam stvari biti jasnije, recimo – Bosna i Hercegovina, povijesni tok i utjecaji s Istoka, Historijski pregled bosanske književnosti. Idejne podudarnosti kod Mevlane i bošnjačkih pjesnika i dr. Imajući u vidu sve to jasno je da knjiga može da posluži mnogima, pa i profesorima književnosti, filozofije, historije, vjeronauke…
Najpotpunije se salgedava lik i djelo M.Dž. Rumija u svim razvojnim fazama, i u periodima procvata njegovog mevlevijskog reda i u razdobljima krize. Njegova misao, ideje, stavovi i pogledi, doživljaj vjere, kao i utjecaji koje je izvršio na sufije, na muslimane uopće i na pozitivne, napredne civilizacijske tokove čovječanstva, sve je to predmet sažetog razmatranja autora ove knjige. Otuda u zaključnim razmatranjima imamo da se autor pita i obrazlaže značaj Mevlaninog utjecaja, naročito na neke naše pjesnike, potom razmatra utjecaj Mevlane s obzirom na pitanje duhovne ljubavi, na pitanje tretiranja "savršenog čovjeka" zatim uticaj u domenu društvenih pitanja, kao i na polju kada i kadera itd.
 
Što se tiče idejne podudarnosti sa nekim našim pjesnicima koji su pisali na perzijskom jeziku, autor spominje pjesnike Fevziju, Mejlija, Fadil-pašu i Sudija. Radi se o Mevlaninom utjecaju na kulturu i književnost, kako kod nas; tako i u širem kontekstu književnosti islamskog svijeta, a vidljivi su utjecaji na globalnom planu jezika i književnosti, te u sveukupnom razvoju tesavvufa i sufijskih redova. Njegov je utjecaj bio i ostao u duhu izvornog islama, izvornog šeri'atsko-sunijskog naučavanja. Bibliografija, korištena literatura je isto tako na zavidnom nivou, bogata i raznovrsna.
 
H. V.
 
(Prikaz preuzet iz islamskih informativnih novina "Preporod" br.8/970 od 15.aprila 2012.g.;  str.34)