Jedenje hurme nakon ribe

1. Saîd ibn Dženâh jedan od bliske rodbine Imam Sadika, prenosi: “Imam Sadik je tražio da mu se donesu hurme i on je pojeo nekoliko njih i reče: ‘Nisam bio gladan, ali sam jeo ribu’, te potom reče: ‘Ko zaspe nakon što je jeo ribu, a nakon ribe nije pojeo nekoliko hurmi ili meda, do jutra će mu se oduzeti vena.’”[1]

Kihanje

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “U vezi četri stvari ne osjećajte odvratnost: …kihanje, jer ono iskorjenjuje paralizu (oduzetost) vena.”[2]

Dova

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., obraćajući se Enesu reče: “Zar ne želiš da te poučim dovi koju uvijek nakon što obaviš sabah namaz prouči tri  puta da bi Allah od tebe udalji lepru, gubu, paralizu i sljepoću na Ovom svijetu?! Onda prouči:

اللَّهُمَّ اهدِني مِن عِندَكَ، وَأَفِض عَليَّ مِن فَضلِكَ، و أسبِغ عَلَيَّ مِن رَحمَتِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ مِن بَرَكاتِكَ

‘Bože moj!  Uputi me od Tebe, iz Tvoje dobrostivosti prolij na mene, prospi obilje milosti iz Tvoje Milosti i spusti na mene iz Tvojih blagodati!’”[3]

[1]Usûli Kâfi, sv. 6., str. 323., hadis 1.; El-Mahâsen, sv. 2., str. 270., hadis 1866.; Bihâr, sv. 65., str. 208., hadis 48.

[2]Tibbu en-Nebijj, str. 12.; Bihâr, sv. 62., str. 301., cio hadis na str. 488, hadis 828.

[3]Kenzul-‘ummâl, sv. 2., str. 145., hadis 3520.