O mudrostima koje se tiču mozga i nervnog sistema

1. Liječniku koji je ostao nemoćan pred pitanjem o tome zašto je “zdjela” glave sačinjena od nekoliko kostiju i slojeva Imam Sadik, mir s njim, reče: “Zato što će svaka stvar koja je iznutra šuplja, a iz jednog je dijela prije napuknuti, a kada je iz više dijelova, teže će doći do napuknuća.”[1]

2. Obraćajući se Mufaddalu ibn Omeru Imam Sadik, mir s njim, reče: “Kada bi mogao vidjeti mozak u slučaju da se otkrije, vidio bi kako je više omotača naslagano jedan na drugi, a sve to da bi ga zaštitili od nesreća i da bi imao čvrstinu i da ne bude izložen vibriranju, vidio bi lobanju kao kacigu koja ga štiti od teških udaraca i podrhtavanja kojima je glava vrlo često izložena. Potom je lobanja prekrivena kosom i to je glavi poput krzna koje je čuva od žestine hladnoće i toplote. Stoga, ko je taj koji je mozak smjestio u takvu tvrđavu do Onaj Koji ga je i stvorio i učinio izvorom osjećaja, i zbog visokog položaja koji ima na tijelu i istaknuta stepena učinio dostojnim sve te zaštite?…

O Mufaddale! Ko je sakrio čovjeku srce u prsnu šupljinu i zaogrnuo ga odjećom koja je čvrsti oklop njegov i zaštitio ga sa svih strana rebrima i mesom naslaganim na rebra i žilama, da do njega ne bi doprijelo ono što ga može raniti i mučiti…

Razmisli, o Mufaddale, zašto je mozak koji je mekan okružen redom kostiju i da li je to zbog nečeg drugog osim da bi ga to čuvalo i zaštitilo?!”[2]


[1]El-H̱iṣāl, str. 512, hadis 3, ‘Ilelu-š-šerāʼiʻi, str. 100, hadis 1, El-Biḥār, sv. 61, str. 308, hadis 17.

[2] El-Biḥār, sv. 61, str. 325, hadis 30. i sv. 3, str. 72. Ovo je samo dio poduže predaje poznate kao “Mufaddalov hadis” ili “Tevhid Mufaddalov”.