2/2

Ono što jača razum (عقل)

a. Mahuna

349. Imam Sadik, mir s njim: “Jedenje mahune ispunjava koštanu moždinu kostiju potkoljenice, jača snagu mozga i proizvodi svježu krv.”[1]

 

b. Mazanje uljem

350. Imam Ali, mir s njim: “Ulje omekšava kožu, uvećava snagu mozga, olakšava kretanje vode u tijelu, uklanja prljavštinu sa kože i daje sjaj koži.”[2]

351. Imam Sadik, mir s njim: “Ljubičasto ulje daje uravnoteženost i snagu mozgu.”[3]

 

c. Hidžama

352. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Hidžama uvećava razum i jača pamćenje.”[4]

353. Imam Ali, mir s njim: “Uistinu hidžama čini tijelo zdravim i jača razum.”[5]

 

d. Sirće

354. Imam Sadik, mir s njim: “Mi počinjemo sa sirćetom (jesti), kao što vi počinjete sa solju. Uistinu, sirće jača razum.”[6]

 

e. Vinsko sirće

355. Imam Sadik, mir s njim: “Vinsko sirće jača desni, ubija parazite u stomaku i jača razum.”[7]

 

f. Ruta (lat. Ruta graveolens)

356. Imam Rida, mir s njim: “Ruta jača razum.”[8]

357. Muhammed ibn Omer ibn Ibrahim prenosi da je ruta spomenuta u prisustvu Imama Bakira ili Imama Kazima, mir s njima, na šta Imam reče: “Uistinu u njoj su mnoge koristi: uvećava razum i snagu razumijevanja, koliko god da izaziva smrad kičmene vode.”[9]

 

g. Repa

358. Imam Rida, mir s njim, u vezi koristi repe je rekao: “Jača razum i pročišćava krv.”[10]

 

h. Čišćenja zuba (misvak)

359. Imam Bakir, mir s njim: “Čišćenje zuba misvakom otklanja sluz, a uvećava razum.”[11]

 

i. Tušt (tušanj, tušnjak, tušac, portulak)

360. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da jedete tušt jer on donosi oštroumnost. Kad bi postojala samo jedna stvar koja uvećava razum, to bi bio tušt.”[12]

 

j. Tikva

361. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da jedete tikvu jer ona uvećava razum i jača mozak.”[13]

362. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da jedete tikvu jer ona pročišćava razum i jača mozak.”[14]

363. Imam Ali, mir s njim: “Jedite tikvu jer ona jača mozak.”[15]

 

k. Celer

364. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da jedete celer, jer da ima stvar koja uvećava razum to bi bio celer.”[16]

 

l. Tamjan

365. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dajte svojim trudnim ženama da jedu tamjan[17] jer on uvećava razum.”[18]

366. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro je da jedete tamjan… jer on uvećva razum, pročišćava um, bistri pogled i otklanja zaboravnost.”[19]

367. Imam Rida, mir s njim: “Jedite mnogo tamjan, držite ga u ustima i žvačite. Ja više volim da ga žvačem. On otklanja želučanu sluz i čisti želudac, razum čini postojanijim, a hranu čini ukusnijom i probavljivijom.”[20]

 

m. Meso

368. Imam Sadik, mir s njim: “Meso uvećava masu mesa i uvećava razum, a onaj ko izbjegava jesti meso nekoliko dana pokvarit će razum.”[21]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 325, hadis 1; Mahāsen, sv. 2, str. 309, hadis 2028; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 397, hadis 1348; El-Biḥār, sv. 66, str. 266, hadis 3.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 519, hadis 1. i 4; El-H̱iṣāl, str. 611, hadis 10; Tuḥafu-l-‘uqūl, str. 100; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 111, hadis 248; El-Biḥār, sv. 10, str. 90, hadis 1.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 522, hadis 8; El-Biḥār, sv. 62, str. 223, hadis 8.

[4] Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 174, hadis 518; El-Biḥār, sv. 62, str. 126, hadis 82; Sunen Ibn Mādže, sv. 2, str. 1154, hadis 3488; El-Mustadriku ‘ala es-Ṣaḥīḥejn, sv. 4, str. 234, hadis 7479; El-Firdews, sv. 2, str. 154, hadis 2781.

[5]El-H̱iṣāl, str. 611, hadis 10; Tuḥafu-l-‘uqūl, str. 100; El-Biḥār, sv. 62, str. 114, hadis 18.

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 329, hadis 5; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 283, hadis 1915; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 413, hadis 1399; El-Biḥār, sv. 66, str. 398, hadis 16.

[7] El-Kāfī, sv. 6, str. 330, hadis 9; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 285, hadis 1927; El-Biḥār, sv. 66, str. 302, hadis 11.

[8] El-Kāfī, sv. 6, str. 367, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 322, hadis 2088; Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 391, hadis 1321; El-Biḥār, sv. 66, str. 241, hadis 1.

[9] El-Kāfī, sv. 6, str. 367, hadis 1, El-Meḥāsin, sv. 2, str. 322, hadis 2088; Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 391, hadis 1321; El-Biḥār, sv. 66, str. 241, hadis 1.

[10] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 327, hadis 2110; El-Biḥār, sv. 66, str. 217, hadis 7.

[11]S̱ewābu-l-eʻmāl, str. 34, hadis 3.

[12] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 323, hadis 2094; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 390, hadis 1314; El-Biḥār, sv. 66, str. 234, hadis 3.

[13] Šu‘bu-l-imān, sv. 5, str. 102, hadis 5947; Kenzu-l-‘ummāl, sv. 10, str. 44, hadis 28276.

[14] De‘āimu-l-islām, sv. 2, str. 113, hadis 376; El-Biḥār, sv. 66, str. 229, hadis 18.

[15] El-H̱iṣāl, str. 632, hadis 10; Tuḥafu-l-‘uqūl, str. 122; El-Biḥār, sv. 66, str. 226, hadis 1.

[16] Ṭibbu-n-Nebijj, str. 11; El-Biḥār, sv. 62, str. 300.

[17] Tamjan (grč. Υθυμήαμα, thymiama, arap. luban, lat. olibanum), aromatska smola drva iz roda Boswellia iz porodice Burseraceae. Ovo drvo raste od Azije do Afrike. Iz kore stabla, njezinim zarezivanjem dobija se smola, koja se također naziva tamjan. (op. prev.)

[18] Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 423, hadis 1439; El-Biḥār, sv. 66, str. 444, hadis 8; El-Firdews, sv. 1, str. 101, hadis 331.

[19] Ibnā Bisṭām: Ṭibbu-l-E’imme, str. 139; El-Biḥār, sv. 66, str. 72, hadis 68.

[20] Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 423, hadis 1442; El-Biḥār, sv. 66, str. 444, hadis 8.

[21] Ibnā Bisṭām: Ṭibbu-l-Eʼimme, str. 139; El-Biḥār, sv. 66, str. 72, hadis 68.