Uzdignuće Vjerovjesnika, s.a.v.a., do mjesta na koje čovjek nije bio kročio

1. Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.a., bio uzdignut i Džebrail s njim dostigao mjesto na kojem ga je ostavio samog, on mu je rekao: ‘O Džebraile, ostavljaš me samog u ovakvom stanju?!’ Odgovorio mu je: ‘Ti produži, pa, Boga mi, stupio si na mjesto na koje nije stupio čovjek i kojim nije hodio nijedan čovjek prije tebe!’”[1]

 

Klanjanje meleka i vjerovjesnika za Vjerovjesnikom, s.a.v.a., na mjestu uzdignuća

2. Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.a., podignut na Nebo stigavši do Bejtul-ma‘mura (Naseljenog hrama), došli su meleki i Džebrail je proučio ezan i ikamet pa je Muhammed istupio naprijed, a meleki i vjerovjesnici su se poredali iza Muhammeda, s.a.v.a.”[2]

Više o Miradžu možete vidjeti na ovom linku.


[1]El-Kafi, sv. 1, str. 442, predaja 12.

[2]El-Kafi, sv. 3, str. 302, predaja 1.