1. Imam Ali: “Činjenje dobročinstva, pomoć onima kojima je nanesena nepravda i gostoprimljivost jesu sredstva gospodstva.”[1]

2. Imam Ali: “Dobročinstvo je zaliha za vječnost.”[2]

3. Imam Husejn: “Znajte da dobročinstvo donosi zahvalu i da ga slijedi nagrada. Kada bi vidjeli dobročinstvo u liku čovjeka vidjeli biste ga veoma lijepim čija ljepota donosi radost gledaocu, koja nadmašuje sve ljude, a ukoliko bi vidjeli pokuđeno djelo vidjeli biste ga veoma ružnim, odurnim i unakaženim, od kojeg srce osjeća gađenje a pred kojim se oko zatvara.”[3]

4. Imam Sadik: “Prvi koji će ući u Džennet jesu dobročinitelji.”[4]

5. Imam Sadik: “Dobročinitelji na Dunjaluku, dobročinitelji su na i Ahiretu, usljed toga što će im prevagnuti dobra djela pa će ih poklanjati griješnicima.”[5]

6. Imam Dževad: “Dobročinitelji su potrebitiji za onim što rade od onih kojima se čini dobro; usljed toga što nagrada, ponos i lijep spomen pripada njima. Dakle svako dobro koje čini, čovjek prvo čini sebi što znači da ne treba očekivati od drugih zahvalu za dobro koje je učinio sebi samom.”[6]

Podsticaj na činjenje dobročinstva i dobrim i lošim ljudima

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Najveća mudrost, nakon vjerovanja jeste naklonost prema ljudima i činjenje dobročinstva i dobrim i lošim ljudima.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Čini dobro i onome koji ga zaslužuje i onome koji ga ne zaslužuje, ukoliko ga učiniš onome ko ga ne zaslužuje, znaj da ga ti zaslužuješ.”[8]

Kolanje dobročinstva iz ruke u ruku

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko udjeli milostinju siromahu za to će imati nagradu. Ukoliko bi ta milostinja prošla kroz ruke četrdeset hiljada ljudi pa stigla do siromaha svi bi imali potpunu nagradu.”[9]

10. Imam Sadik: “Kada bi dobročinstvo kružilo kroz osamdeset ruku svi bi imali nagradu za njega, a vlasniku ne bi bilo ništa uskraćeno.”[10]

Zabrana isticanja svoga dobročinstva

11 .Imam Ali: “Daruj život svom dobročinstvu time što ćeš usmrtiti sjećanje na njega.”[11]

12. Imam Ali: “Kada ti se učini dobročinstvo, sjeti ga se, kada učiniš dobročinstvo, zaboravi ga.”[12]

13. Imam Ali: “Mjerilo dobročinstva jeste u izostavljanju njegova isticanja (nabijanja na nos).”[13]

Upotpunjavanje dobročinstva

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Dovesti dobročinstvo do završetka vrijednije je od njegovog započinjanja.”[14]

15. Imam Ali: “Ko ne dovrši svoje dobročinstvo, upropastio ga je.”[15]

16. Imam Kazim: “Dobročinitelj neće upotpuniti svoje dobročinstvo prema vjerniku osim trima stvarima: smatrat će svoje djelo malehnim, skrivat će ga i ubrzat će njegovo obavljanje. Ko svoje djelo prema vjerniku smatra malehnim uzdiže svoga brata, a ko smatra velikim svoje djelo ponižava svoga brata. Ko prikrije dobročinstvo prema bratu učinio je plemenito djelo, a ko ubrza svoje obećanje uljepšao je svoje davanje.”[16]

Zabrana omalovažavanja dobročinstva

17. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.”[17]

18. Imam Ali: “Ne smatraj bezvrijednim nikakvo dobročinstvo koje možeš učiniti tako što ćeš ga žrtvovati za nešto veće od njega. Zaista je neznatno djelo učinjeno kada je potrebno korisnije od većeg učinjenog u stanju bezpotrebnosti, svakog dana učini ono zbog čega ćeš napredovati na pravom putu.”[18]

Znak da je dobročinstvo prihvaćeno

19. Imam Ali: “Najbolje dobročinstvo jeste ono koje se čini dobrim ljudima.”[19]

20. Imam Sadik kada je upitan o znaku prihvaćenosti čovjeka kod Gospodara: “Znak da je čovjek (tj. njegova djela) prihvaćen kod Gospodara jesu dobročinstva na svojim mjestima, ukoliko nije tako pa u tom slučaju nije tako.”[20]

Nagrada za dobročinstvo

21. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko povede slijepca četrdeset koraka po lahkom terenu, ukoliko bi sva zemlja bila ispunjena zlatom da se njegovo djelo nagradi to ne bi vrijedilo koliko igla naspram njegovog djela, ukoliko mu pomogne da prođe opasnim mjestom, na Sudnjem će danu nagrada za njegovo djelo biti sto hiljada puta veća od zemlje.”[21]

22. Poslanik, s.a.v.a.: “Ušao je čovjek u Dženet zbog toga što je sklonio trnovitu granu s puta kojim idu vjernici.”[22]

23. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko izgradi pored puta kakav zaklon za prolaznike na Sudnjem će ga Danu proživjeti Allah, dž.š., na rasnoj devi od bisera, a lice će mu obasjavati stanovnike Dženeta.”[23]

24. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko spriječi da grupu muslimana pogodi šteta poplave ili požara za njega je Dženet obavezan.”[24]

25. Imam Sadik: “Samo ime govori da je dobročinstvo dobro, i ništa bolje nema od dobročinstva osim nagrade za njega.”[25]

[1]Gurerul-Hikem, 6585.

[2]Gurerul-Hikem, 980.

[3]Mustedrekul-Vesail, 12/343/14242.

[4]Ed-De’avat, 108/240.

[5]Emalije Tusi, 304/610.

[6]Kašful-Gumme, 3/137.

[7]Biharul-Envar, 74/401/44.

[8]‘Ujune Ahbarer-Rida, 2/35/76.

[9]Sebabul-E’amal, 342/1.

[10]El-Kafi, 4/18/2.

[11]Gurerul-Hikem, 2282.

[12]Gurerul-Hikem, 4000.

[13]Gurerul-Hikem, 9734.

[14]Emalije Tusi, 596/1235.

[15]Gurerul-Hikem, 9115.

[16]Tuhaful-‘Ukul, 403.

[17]Kenzul-Favaidi Lil-Keradžiki, 1/212.

[18]El-Dža’ferijat, 233.

[19]Gurerul-Hikem, 4983.

[20]Biharul-Envar, 74/419/47.

[21]Biharul-Envar, 75/15/8.

[22]El-Hisal, 32/111.

[23]Sevabul-E'amal, 343/1.

[24]El-Kafi, 5/55/3.

[25]Mekarimul-Ahlak, 1/294/915.