1. Kur'an: “Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.”[1]

2. Kur'an: “Zar ne vide oni da svake godine jedanput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet, nit'se kaju nit’ se opamećuju.”[2]

3. Muammer Ibn-Hallad: Čuo sam Ebu Hasana da uči ajet: “Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, i da u iskušenje neće biti dovedeni?”, a zatim mi je rekao: “Šta je iskušenje (fitna)?” Rekoh: “Koliko ja znam to je iskušenje u vjeri.”On reče: “Topit će vas kao što tope zlato.” Zatim doda: “Bit ćete proćišćeni kao kada zlato biva taljeno.”[3]

Vrste iskušenja

4. Kur'an: “I znajteda su bogatstva vaša i djeca vaša iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “U trima je stvarima iskušenje: lijepa kosa, lijepo lice i lijep glas.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se za vas više plašim od ugodnog iskušenja nego li od teškog. Vi ste dopali u teško iskušenje i stprili ste se, međutim Dunjaluk je sladak i lijep.”[6]

7. Imam Ali: “Tri su iskušenja: ljubav prema ženama, to je šejtanova sablja. Pijenje alkohola, to je šejtanska klopka. Ljubav prema novcu, to je strelica šejtanova. Onaj koji voli žene neće se okoristiti svojim životom, onome koji voli alkohol zabranjen je Džennet, čovjek koji voli novac rob je Dunjaluka.”[7]

8. Imam Ali čovjeku čije ime bijaše Harb, a koji ga je pratio pješice pored njegovog konja na kojem je on jahao: “Vrati se! Zaista hod poput tvoga pored onoga koji jaše kao ja jeste iskušenje za vladara a poniženje za vjernika.”[8]

Oni od kojih iskušenje odlazi

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Blago iskrenima, oni su svjetlo upute i svako tamno iskušenje biva otklonjeno od njih.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Uskoro će biti iskušenja u kojima će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, osim onih koje Allah oživi znanjem.”[10]

11. Imam Ali: “Znajte da one koji su bogobojazni Allah će im dati izlaz iz iskušenja i svjetlo u tminama.”[11]

[1]El-Ankebut, 2.

[2]Et-Tevbe, 126.

[3]El-Kafi, 1/370/4.

[4]El-Enfal, 28.

[5]Kenzul-‘Ummal, 44129.

[6]Et-Tergibu vet-Terhib, 4/184/74.

[7]Biharul-Envar, 73/140/12.

[8]Staza rječitosti, Izreka 322.

[9]Et-Tergibu vet-Terhib, 1/54/5.

[10]Kenzul-‘Ummal, 30883.

[11]Staza rječitosti, Govor, 183.