1. Imam Ali: “Ljudi su poput drveća, poje se s istog izvora, a imaju različite plodove.”[1]

2. Imam Sadik: “Tri su stvari koje trebaju svim ljudima: sigurnost, pravda i udobnost života.”[2]

3. Imam Sadik: “Držite se sebi ravnih ljudi i srednjega staleža, jer među njima ćete naći nalazišta dragulja.”[3]

Jednakost ljudi u pravima

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi su jednaki poput zubaca u češlju.”[4]

5. Imam Ali: “Ljudi su ravnopravni u pravima.”[5]

6. Imam Ali: “Ljudi su sve do Adema, a.s., jednaki.”[6]

7. Imam Ali je dvijema ženama, jedna je bila arapkinja a druga nije, dao istu količinu dirhema i hrane. Arapkinja je rekla: “Ja sam arapkinja a ona je strankinja.” Imam je rekao: “Tako mi Allaha, s.v.t., ja ne vidim boljim djecu Ismailovu u ovome (državnoj blagajni) od djece Ishakove.”[7]

Ko nije od ljudi

8. Imam Sadik čovjeku koji mu je rekao: “Da li sva ova stvorenja vidiš ljudima?”: “Od njih izuzmi one koji ne peru zube, koji na tijesnim mjestima sjede podvijenih i prekrštenih nogu, one koji se bave onim što ga se ne tiče, one koji raspravljaju o onome što ne znaju, one koji bez razloga leže u bolesničkoj postelji, one koji su uznemireni i žalosni bez razloga, one koji se protive pravu svoga prijatelja za koje se svi slažu, one koji se hvale vrlinama svojih očeva ali sami od toga nemaju ništa, oni su poput vrijesa koji se guli sloj po sloj dok se ne dođe do srži, ili kako Allah, s.v.t., kaže: Nisu oni sem stoka, čak, još su više zalutali.”[8]

Objašnjenje riječi imme’ah –تفسير كلمة إمّعة

9. Imam Kazim je rekao Fadl Ibn Junusu: “Učini dobro, reci dobro i ne budi imme’ah.” Fadl upita: “Šta je to imme’ah?” Imam reče: “Ne reci ja sam s ljudima, ili ja sam poput jednog od ljudi. Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘O ljudi, postoje samo dva puta, put dobra i put zla, pa nemoj da vam put zla bude miliji od puta dobra.’”[9]

[1]Gurerul-Hikem, 2097.

[2]Tuhaful-‘ukul,320.

[3]Mustedrekul-Vesail, 12/310/14167.

[4]Kenzul-‘Ummal, 24822.

[5]Nehdžu Se’adeh, 2/97.

[6]Biharul-Envar, 78/57/119.

[7]Šarhe Nehdžul-belagati li Ibn Ebil-Hadid, 2/200.

[8]El-Hisal, 409/9; El-E’araf, 179.

[9]Tuhaful-‘ukul, 413.