1. Kur'an: “Allah vam naređuje da od djece vaše – muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude ženskih više od dvije, njima – dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna njoj – polovina. A roditeljima, svakom posebno – šestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete…”[1]

2. Imam Sadik pošto je upitan za razlog davanja muškom djetetu koliko dvjema ženskima: “Ženi nije obavezan džihad, izdržavanje, isplaćivanje krvarine. Već, time je obavezan muškarac.”[2]

3. Imam Rida pošto je bio upitan za razlog davanja muškom djetetu koliko dvjema ženskima iz nasljeđa: “Razlog zbog kojeg je ženskom data polovina onoga što se daje muškom, je to što kada se žena uda, ona uzima mehr kojeg daje muž, upravo zbog toga je muškom povišen dio u zaostavštini, drugi razlog zbog kojeg se muškom daje kao dvjema ženskima je u tome što ukoliko žena ima potrebu za nečim, muž je taj koji treba obezbjediti i koji se brine za njeno izdržavanje, a žena nije obavezna da ga izdržava niti kada mu je potrebno da plaća njegove troškove, zbog toga je Allah, s.v.t., uvećao muškarcu, i to su riječi Allahove: Muškarci su stupovi ženama, zbog toga što im je Allah dao prednost jednim nad drugima, i zbog toga što muškarci izdržavaju iz svoga imetka.”[3]

Prepreke nasljeđa

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema nasljeđa za ubicu (od ubijenog).”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete bluda (vanbračno dijete) niti koga nasljeđuje niti ga ko nasljeđuje.”[5]

6. Imam Sadik: “Musliman sprječava nevjernika da naslijedi ali ga nasljeđuje, a nevjernik niti sprječava vjernika niti ga nasljeđuje.”[6]

Naslijeđe poslanika

7. Kur'an: “I Sulejman naslijedi Davuda i reče: ‘O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičiji govor i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prednost jasna!’”[7]

8. Kur'an: “Bojim se rođaka svojih poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe nasljednika da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini ga Gospodaru moj, ugodnim.”[8]

[1]En-Nisa, 11.

[2]El-Kafi, 7/141/5.

[3]‘Ujunu ahbarir-Rida, 2/98/1.

[4]El-Kafi, 7/141/5.

[5]Kenzul-‘Ummal, 30447.

[6]El-Kafi, 7/142/5.

[7]En-Neml, 16.

[8]Merjem, 5-6.