Opasnost strasti

1. Kur'an: “Ali, nasilnici lakosmisleno slijede strasti svoje – a ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? – njima neće moći niko u pomoć priteći.”[1]

2. Allah, s.v.t., je savjetovao Isaa: “Isa, ne čini grijeh u budnom stanju, a u stanju svijesti nemoj biti nemaran i odvikni svoj nefs od strasti koje dovode do propasti, i kloni se svake strasti koja te udaljava od Mene.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Strast je nazvana ovim imenom (ar. heva) zato što svoga nositelja ruši (ar. jehvi).”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Iblis je rekao: ‘Ja ih uništavah grijesima, a oni mene traženjem oprosta (istigfarima). Kada sam to uvidjeo, uništio sam ih strastima, a oni su računali da su upućeni te nisu tražili oprost od grijeha.’”[4]

5. Imam Ali: “Početna tačka smutnji je sljeđenje strasti i uvođenje novotarija u propisima (…)”[5]

6. Imam Ali kada je bio upitan za najmoćnije i najsilnije vladare: Ko su oni, on je rekao: “Strasti.”[6]

7. Imam Ali: “Zaista je Džennet ograđen neugodnostima a Džehennem strastima.”[7]

8. Imam Ali: “Strast čini nemarnim.”[8]

9. Imam Ali: “Rijetki su oni koji su prionuli užicima a da zbog toga ne propadnu.”[9]

10. Imam Ali: “Ko se naslađuje neposlušnostima Allahu, On će mu u naslijeđe dati poniženje.”[10]

Strast je božanstvo koje se obožava

11. Kur'an: “Jesi li vidjeo onoga koji je za boga svoga strast svoju uzeo, onoga koga je Allah, u lutanju ostavio u stanju znanja, i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga, ako neće Allah uputiti? Zašto se ne urazumite?”[11]

12. Poslanik, s.a.v.a.: “Od svih božanstava koja se obožavaju pod nebeskim svodom kod Allaha je najozbiljnija slijeđena strast.”[12]

13. Imam Ali: “Strast je obožavano božanstvo, a razum hvaljeni prijatelj.”[13]

14. Imam Ali: “Neznalica je rob svojih strasti.”[14]

Posljedice slijeđenja strasti

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Koliko li samo kratkotrajnih strasti koje za sobom donose duga tugovanja.”[15]

16. Imam Ali: “Savjetujem vas da se klonite strasti, jer one pozivaju slijepilu, koje je zalutalost i Dunjaluka i Ahireta.”[16]

17. Imam Ali: “Strasti su saveznik sljepila.”[17]

18. Imam Ali: “Ko slijedi svoje strasti one ga oslijepe, ogluhe, ponize i zavedu ga.”[18]

19. Imam Ali: “Početak strasti je opijenost a dočetak razorenost.”[19]

20. Imam Ali: “Ne dajte da strasti nadjačaju vaša srca, jer početak toga je ropstvo a kraj propast.”[20]

21. Imam Ali: “Podanik strasti ima bolesnu dušu i defektan razum.”[21]

22. Imam Ali: “Rob strasti je niži nego li kupljeni rob.”[22]

23. Imam Ali: “Koliko li je samo razuma zatočenih pod naredbama strasti.”[23]

24. Imam Ali: “Ko se pokori duši u njenim strastima pomogao joj je u njenoj propasti.”[24]

25. Imam Sadik: “Čuvajte se svojih strasti kao što se čuvate neprijatelja svoga jer nema za čovjeka većeg neprijatelja od slijeđenja svojih strasti te ogovaranja i klevete.”[25]

Suprotstavljanje strastima

26. Kur'an: “A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva sprječavao Džennet će boravište biti sigurno.”[26]

27. Imam Ali: “Najrazumnije je boriti se protiv strasti.”[27]

28. Imam Ali: “Sprječavanje duše od strasti je najveća borba (veliki džihadu).”[28]

29. Imam Ali: “Potuci strasti kao što zavađeni poražava zavađenog i bori se protiv strasti kao što se neprijatelj bori protiv neprijatelja.”[29]

30. Imam Ali: “Preotmite svoje nefsove napuštanjem običaja koji su njima ovladali, a borite se protiv strasti da bi ih držali pod kontrolom.”[30]

31. Imam Ali: “Savladaj strasti prije nego li postanu jako pohlepne, jer ukoliko postanu snažne obuzet će te i morat ćeš ih slijediti i nećeš im se moći oduprijeti.”[31]

32. Imam Ali: “Razboritost je u suprotstavljanju strastima.”[32]

33. Imam Sadik kada je bio upitan u čemu je put lahkoće: “U suprotstavljanju strastima.”[33]

34. Imam Kazim: “Kada se nađeš pred dvije stvari i ne znaš koja je bolja i ispravnija, tada pogledaj koja je bliža tvojim strastima pa joj se suprotstavi, jer zaista je puno ispravnosti u suprotstavljanju tvojim strastima.”[34]

Pobjeda strasti

35. Poslanik, s.a.v.a.: “Svakom srcu potčinjenom strastima je zabranjeno da se u njemu nastani pobožnost.”[35]

36. Poslanik, s.a.v.a.: “Zabranjeno je svakom srcu utješenom strastima da kruži u nebesima duhovonsti.”[36]

37. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Tako mi Moći i Uzvišenosti (…) neće Moj rob dati prioritet svojim strastima nad Mojim Zahtjevima a da mu neću raspršiti posao i učiniti mu Dunjaluk haotičnim a obuzeti mu srce njime, i neću mu od njega dati osim onoga što Sam mu propisao.”[37]

38. Imam Ali: “U koga postanu jake strasti oslabi mu volja.”[38]

39. Imam Ali: “Zabranjeno je svakom razumu pobjeđenom strastima da se okoristi s mudrosti.”[39]

Najhrabriji su oni koji pobjede svoje strasti

40. Hazreti Sulejman: “Čovjek koji pobjedi svoje strasti jači je od čovjeka koji sam osvoji grad.”[40]

41. Poslanik, s.a.v.a.: “Najhrabriji čovjek je onaj koji pobjedi svoje strasti.”[41]

42. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije snažan onaj koji savlada ljude, već snažan je onaj koji savlada svoj nefs.”[42]

Šta slabi strasti

43. El-Mahadždžetul-Bejda’: “Objavio je Allah, s.v.t., Musa: ‘Sjećaj se da ćeš se nastaniti u mezaru, to će te sprječavati od velikog broja strasti.’”[43]

44. Imam Ali: “Kada god ojača mudrost oslabi strast.”[44]

45. Imam Ali: “Kome se usavrši razum prezirat će strasti.”[45]

46. Imam Ali: “Čednost slabi strasti.”[46]

47. Imam Ali: “Ko cijeni svoju dušu prezire svoje strasti.”[47]

48. Imam Ali: “Budite svjesni Allaha o robovi Božiji, sviješću razumnoga koji je uposlio svoje srce razmišljanjem (…) i čija je suzdržanost stala na put strastima.”[48]

49. Imam Ali: “Ko čezne za Džennetom napušta strasti.”[49]

Ko pobjedi svoje strasti

50. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Tako mi Moga Veličanstva i Moći (…) neće čovjek pretpostaviti Moje zahtjeve nad zahtjevima svojih strasti a da neću postaviti Moje meleke da ga čuvaju, i učiniti Zemlju i Nebesa odgovornim za njegovu opskrbu, i bit ću s njim pri trgovini sa svakim trgovcem i Dunjaluk će se okrenuti njemu, ponižen.’”[50]

51. Imam Ali: “Ko nadjača svoje strasti, razum mu postaje očit.”[51]

52. Imam Ali: “Ko ne upravlja svojim strastima, ne vlada ni svojim razumom.”[52]

53. Imam Ali: “Ovladavanjem strastima oslobađa se od nedostataka.”[53]

54. Imam Ali: “Odupiranje je smrtonosno za strast dok joj zadovoljenje daje žestinu.”[54]

55. Imam Bakir: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Tako Mi moga Veličanstva, Moći i Uzvišenosti i uzdignutosti Moga položaja, neće čovjek pretpostaviti Moje zahtjeve nad zahtjevima svojih strasti a da neću urediti njegove poslove i život i učiniti Zemlju i Nebesa odgovornim za njegovu opskrbu i bit ću s njim pri trgovini sa svakim trgovcem.’”[55]

[1]Er-Rum, 29.

[2]El-Kafi, 8/136/103.

[3]Sunen Ed-Daremi, 401.

[4]Et-Tergibu vet-Terhib, 1/78/13.

[5]Staza rječitosti, govor 50.

[6]Biharul-Envar, 70/76/6.

[7]Staza rječitosti, govor 176.

[8]Gurerul-Hikem, 27.

[9]Gurerul-Hikem, 6813.

[10]Gurerul-Hikem, 8823.

[11]El-Džasije, 23.

[12]Ed-Durrul-Mensur, 6/261.

[13]Gurerul-Hikem, 2217.

[14]Gurerul-Hikem, 449.

[15]Biharul-Envar, 77/82/3.

[16]Mustedrekul-Vesail, 12/113/13666.

[17]Staza rječitosti, pismo 31.

[18]Gurerul-Hikem, 9168.

[19]Gurerul-Hikem, 3133.

[20]Gurerul-Hikem, 2746.

[21]Gurerul-Hikem, 6790.

[22]Gurerul-Hikem, 6298.

[23]Staza rječitosti, izreka 211.

[24]Gurerul-Hikem, 8794.

[25]El-Kafi, 2/335/1.

[26]En-Naziat, 40-41.

[27]Gurerul-Hikem, 5263.

[28]Gurerul-Hikem, 5393.

[29]Gurerul-Hikem, 6421.

[30]Gurerul-Hikem, 6418.

[31]Gurerul-Hikem, 6444.

[32]Biharul-Envar, 78/53/87.

[33]Tuhaful-‘ukul, 370.

[34]Tuhaful-‘ukul, 397.

[35]Tenbihul-Havatir,2/122.

[36]Tenbihul-Havatir,2/122.

[37]El-Kafi, 2/335/2.

[38]Gurerul-Hikem, 7959.

[39]Gurerul-Hikem, 4902.

[40]Tenbihul-Havatir,1/60.

[41]Me‘anijel-Ahbar, 195/1.

[42]Tenbihul-Havatir,2/10.

[43]El-Mahadždžetul-Bejda’, 5/169.

[44]Gurerul-Hikem, 7205.

[45]Gurerul-Hikem, 8226.

[46]Gurerul-Hikem, 2148.

[47]Staza rječitosti, izreka 458.

[48]Staza rječitosti, govor 83.

[49]Staza rječitosti, izreka 31.

[50]El-Kafi, 2/335/2.

[51]Gurerul-Hikem, 7953.

[52]Gurerul-Hikem, 8995.

[53]Gurerul-Hikem, 4353.

[54]Gurerul-Hikem, 5395.

[55]El-Kafi, 2/137/1.