1. Kur'an: “I probdij dio noći da ti bude namjesto neobavezne molitve; nebi li te Gospodar tvoj na dostojno mjesto postavio.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Srca bivaju prijemčiva i odbojna, kada su prijemčiva obavljajte neobaveznu molitvu, kada su odbojna pa držite se vadžiba (obaveznih molitvi).”[2]

3. El-Fudajl: “Pitao sam Imama Bakira u vezi sa ajetom koji su ustrajni u obavljanju namaza, on reče: ‘To su obavezni namazi.’ Rekoh a ajet i oni koji namaz svoj čuvaju, on reče: ‘To su neobavezni namazi.’”[3]

Stavljanje obaveznih namaza ispred neobaveznih

4. Imam Ali: “U obaveznim namazima nema olakšanja, niti u neobaveznim ima strogosti.”[4]

5. Imam Ali: “Kada neobavezni ibadeti naštete obaveznim ibadetima, ostavite ih.”[5]

6. Imam Ali: “Neobavezni ibadeti ne približavaju Bogu ukoliko nanose štetu obaveznim ibadetima.”[6]

[1]Isra, 79.

[2]El-Kafi, 3/454/16.

[3]El-Kafi, 3/269/12; El-Me'aridž, 23-32.

[4]Bešaretul-Mustafa, 28.

[5]Staza rječitosti,izreka 289.

[6]Staza rječitosti,izreka 39.