Allahova milost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.s.: “Uzvišeni Allah je stvorio stotinu milosti na dan stvaranja Nebesa i Zemlje. Svaka od tih milosti je veličine koliko je između Zemlje i Neba. Nakon toga je jednu milost spustio na Zemlju i posredstvom nje su stvorenja međusobno milostiva; majka osjeća milost prema djetetu, ptice i divlje životinje piju vodu i stvorenja žive.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Niko neće ući u Džennet osim Božijom milošću.” Pitali su: “Čak ni ti?” Poslanik reče: “Čak ni ja, osim ako me Allah ne obaspe Svojom milošću.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada biste poznavali veličinu Allahove milosti, sigurno biste se u nju pouzdavali.”[3]

4. Imam Zejnu-l-Abidin: “Ne treba se čuditi kako se spasio onaj koji se spasio, već onome koji i pored velike milosti Božije strada!”[4]

 

Stvari koje privlače Allahovu milost

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izložite se Allahovoj milosti onim čime vas je On obavezao u pokornosti Njemu.”[5]

6. Imam Ali: “Sjećanjem na Allaha spušta se milost Njegova.”[6]

7. Imam Ali: “Samilošću prema drugima spušta se Allahova milost.”[7]


[1]Kenzu-l-‘ummal, 10464.

[2]Ibid, 10407.

[3]Ibid, 10387.

[4]El-Bihar, 78/153/17.

[5]Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[6]Gureru-l-hikem, 4209.

[7]Ibid, 4343.