1.Imam Ali: “Ljepota govora je u tečnom izgovoru i olakšavanju razumijevanja.”[1]

2.Imam Ali: “Ljepota govora je da odgovoriš, a ne dužiš, da tačno kažeš, a da ne pogriješiš.”[2]

3.Imam Ali: “Nekad je za ljepotu govora dovoljna jezgrovitost.”[3]

4.Imam Sadik: “Ljepota govora nije u oštrini jezika niti u obilnosti brbljanja, već u ispravnom prenošenju značenja i donošenju ispravnog dokaza.”[4]

5.Imam Sadik: “Ljepota govora sadržana je u trima stvarima: približavanju željenom značenju, izbjegavanju praznog govora i ukazivanju sažetim izrazima na mnoštvo značenja.”[5]

Najljepši govor

6.Imam Ali: “Najljepši govor je onaj koji sa lahkoćom prenosi značenje, a jezgrovito je uobličen.”[6]

7.Imam Ali: “Najbolji govor je onaj koji je uljepšan skladnošću, a razumiju ga i odabranici i narod.”[7]

Izvještačenost pri govoru

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., mrzi rječitog čovjeka koji se igra jezikom kao što se krava igra njime.”[8]


[1]Gureru-l-hikem, 1881.
[2]Ibid, 2150.
[3]Ibid, 6666.
[4]Tuhafu-l-‘ukul, 312.
[5] Ibid, 317.
[6]Gureru-l-hikem, 3307.
[7]Gureru-l-hikem, 3304.
[8]Kenzu-l-‘ummal, 7919.