1. Imam Ali: “Kada se umnože odgovori, izgubi se ispravnost.”[1]

2. Imam Ali: “I dobar govornik ponekad pri odgovoru zapne.”[2]

3. Imam Ali: “Ko požuri s odgovorom, neće naći ispravan odgovor.”[3]

4. Imam Ali: “Jedan od znakova vrline je ispravan odgovor.”[4]

5. Imam Ali: “Napusti plahovitost, razmišljaj o dokazu, čuvaj se naklapanja, da bi se sačuvao od grešaka.”[5]

6. Imam Ali: “Kada pokažeš strpljivost prema neznalici, bez sumnje si mu dao najbolji odgovor.”[6]

7. Imam Ali: “Dosta je govora na koje je odgovor šutnja.”[7]

Imam Sadik: “Zaista je lud onaj ko odgovori na sve ono što bude upitan.”[8]


[1]Nehdžu-l-belaga, izreka 243.

[2]Gureru-l-hikem, 5378.

[3]Ibid, 8640.

[4]Ibid,9417.

[5]Ibid,5136.

[6]Ibid,4104.

[7]Ibid,5303.

[8]Me‘ani-l-ahbar, 238/2.