Kur'an: “I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.”[1]

1. Biharu-l-envar: “Uzvišeni Allah spustio je Davudu, a.s., objavu: ‘Ti nešto želiš i Ja nešto želim, a biva jedino ono što Ja želim. Zato, ako se pokoriš onome što Ja želim, onda ću Ja zadovoljiti ono što ti želiš. A ako se ne pokoriš onome što Ja želim, učinit ću te iscrpljenim u onome što ti želiš, a neće biti osim onako kako Ja želim.’”[2]

2. Imam Bakir: “U najistinitijoj pokornosti Allahovoj odredbi je ono od Njegovih stvorenja koje Ga najbolje spoznaje.”[3]

3. Imam Bakir: “Mi zaista volimo da smo sačuvani među onima koje volimo, ali kada dođe Allahova zapovijed, mi se pokoravamo onome što On voli.”[4]

4. Imam Sadik na pitanje: “Po čemu se prepoznaje da je neko vjernik?” odgovorio je: “Po pokornosti Allahu i zadovoljstvu onim što mu se desi od prijatnog i neprijatnog.”[5]

5. Imam Sadik: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije rekao za nešto što je prošlo: ‘Kamo sreće da se nije tako desilo.’”[6]

6. Imam Sadik: “Kada Allahov rob kaže: ‘Bit će ono što Allah želi, nema snage niti moći osim u Allaha’, Allah kaže: ‘O meleci Moji! Moj rob Mi se pokorio, zato ga pomozite, spasite i udovoljite njegovim potrebama.’”[7]


[1]En-Nisa, 65.

[2]El-Bihar, 82/136/22.

[3]Ibid, 71/153/63.

[4]Ibid, 46/301/44.

[5]Ibid, 2/205/91.

[6]Tenbihu-l-havatir, 2/185.

[7]El-Bihar, 93/190/25.