1.Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Osmjeh uklanja zlobu.”[1]

2.Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Susreći svoga brata sa osmijehom.”[2]

3.Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nikad nećete moći svim ljudima pomoći imetkom i zato se sa njima susrećite prijatnog i vedrog lica.”[3]

4.Imam Ali: “Nasmiješeno lice je mreža ljubavi.”[4]

5.Imam Ali: “Osmijeh je ćud slobodnog.”[5]

6.Imam Ali: “Uže ljubavi je osmijeh.”[6]

7.Imam Ali: “Zaista, vedrina vjernika je na njegovom licu, snaga u vjeri, a tuga u srcu.”[7]

8.Imam Ali: “Tvoja vedrina govori o plemenitosti tvoje duše.”[8]

9.Imam Ali: “Kada se sretnete sa svojom braćom, rukujte se sa njima vedra i vesela lica da bi vam prije nego se rastanete bili oprošteni grijesi.”[9]

10.Imam Ali: “Najbolje sredstvo kojim ljudi stiču prisnost srca svojih prijatelja i otklanjaju mržnju svojih neprijatelja jeste nasmiješenost prilikom susreta, raspitivanje za njih u odsustvu i veselost u njihovom prisustvu.”[10]


[1]El-Kafi, 2/103/6.
[2]Ibid, 2/103/3.
[3]Ibid, 2/103/1.
[4]El-Bihar, 69/409/120.
[5]Gureru-l-hikem, 656.
[6]Gureru-l-hikem, 5546.
[7]Gureru-l-hikem, 3454.
[8]Gureru-l-hikem, 4453.
[9]El-Bihar, 76/20/3.
[10]El-Bihar, 78/57/124.