Zabrana ogovaranja

1. Kur'an: “I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno.Zato bojte se Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “U noći mi'radža vidio sam ljude kako noktima grebu svoja lica. Rekoh: ‘O Džibrile, ko su ovi ljudi?’ On mi reče: ‘Oni su ogovarali ljude i sramotili njihovu čast.’”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje je gore od bluda. Neko reče: ‘Kako?’ Poslanik, odgovori: ‘Čovjek počini blud, zatim se pokaje i Allah mu oprosti. Dok čovjeku koji je ogovorio neće biti oprošteno dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio.’”[3]

4. Imam Ali: “Ogovaranje je krajnji napor nemoćnog.”[4]

5. Imam Husejn čovjeku koji je u njegovom prisustvu ogovorio nekog: “O ti, prođi se ogovaranja, zaista je ono cviljenje džehennemskih pasa.”[5]

6. Imam Sadik: “Ne ogovaraj pa da te ogovaraju i ne kopaj jame bratu pa da upadneš u nju. Zaista kako zaslužiš tako ćeš i dobiti.”[6]

7. Imam Sadik: Rekao je jedan čovjek Ali ibn-Husejnu: “Taj i taj smatra da si zalutao i da uvodiš novotarije u vjeru.” Reče mu Imam Sedžad: “Nisi očuvao pravo druženja s njim, zato što si njegove riječi meni prenio. Ni moje pravo također nisi ispunio, zato što si mi rekao o bratu nešto što ja nisam znao! (…) Prođi se ogovaranja, jer to je zavijanje džehennemskih pasa, i znaj da onaj koji puno govori o tuđim mahanama, ustvari time svjedoči da ih on u mjeri koliko o njima priča i sam ima.”[7]

Ogovaranje i vjera

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje je pogubnije za vjeru nego li gangrena za tijelo.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko ogovori muslimana ili muslimanku Allah, dž.š., neće prihvatiti namaz i post četrdeset dana i noći osim u slučaju da mu oprosti onaj koga je ogovorio.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu privest će jednog čovjeka pred Uzvišenog Allah i dat će mu knjigu njegovih djela u kojoj neće vidjeti svoja dobročinstva. Reći će: ‘Bože, ovo nije moja knjiga! U njoj ne vidim moje pokoravanje!?’ Bit će mu rečeno: ‘Tvoj Gospodar ne griješi niti zaboravlja. Djela su ti uništena ogovaranjem ljudi.’ Zatim će biti doveden drugi čovjek kojem će biti data knjiga njegovih djela. U njoj će vidjeti puno pokornosti, pa će reći: ‘Bože, ovo nije moja knjiga! Jer ja nisam bio toliko pokoran!’ Bit će mu rečeno: ‘To je zbog toga što te je taj i taj ogovarao i na taj način su njegova dobra djela data tebi.’”[10]

Značenje ogovaranja

11. Poslanik, s.a.v.a., reče Ebu Zerru: “O Ebu Zerre, čuvaj se ogovaranja! Zaista je ogovaranje gore od bluda. (…)” Rekoh: “Božiji Poslaniče, šta je ogovaranje?” On reče: “Da kažeš o svome bratu ono što on ne voli.”Rekoh: “O Poslaniče, a ukoliko je istina to što sam rekao o njemu?” On reče: “Znaj da kada kažeš o njemu ono što zbilja jeste tada si ga ogovorio, a kada kažeš o njemu ono što nije tako, tada si ga oklevetao.”[11]

12. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje, to je da kažeš o svom bratu ono što on ne voli da se kaže.”[12]

13. Amr ibn-Šu'ajb od svoga oca a on od djeda: Oni su pred Poslanikom spomenuli nekog čovjeka rekavši: “Neće jesti dok ga mi ne napitamo, niti će putovati dok ga mi ne povedemo.” Tada im Poslanik, reče: “Ogovorili ste ga.” Oni rekoše: “Poslaniče, istinu smo ti o njemu rekli!” On odgovori: “Dovoljno ti je da o bratu kažeš ono što jeste.”[13]

14. Imam Kazim: “Ko govori čovjeku iza leđa o onome što i drugi znaju i što je istina nije ga ogovorio, a ko govori iza leđa o njemu ono što jeste ali što ljudi ne znaju, tada ga je ogovorio.”[14]

Koga je dozvoljeno ogovoriti

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Govor iza leđa četverice nije ogovaranje: griješnik koji javno griješi, predvodnik koji laže i koji ne zahvaljuje na učinjeno dobro i ne oprašta pogreške, oni koji se šale na račun majki, onaj koji je izišao iz zajednice muslimana tražeći mahane moga ummeta isukavši mač prema njemu.”[15]

16. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada da prekinete sa spominjanjem nečasnog (izopačenog) čovjeka? Razotkrivajte ga sve dok ljudi ne budu na oprezu od njega!”[16]

Slušanje ogovaranja

17. Imam Ali: “Onaj koji sluša ogovaranje jeste poput onoga koji ogovara.”[17]

18. Imam Ali kada je vidio čovjeka kako ogovara nekog u prisustvu njegovog sina Hasana: “Sine, čuvaj svoje uho od takvih stvari, zato što je on pogledao u najprljaviju stvar u sebi i istresao je u tebe.”[18]

19. Imam Zejnul-Abidin: “Pravo uha jeste da se čuva od slušanja ogovaranja i slušanja onoga što nije dozvoljeno slušati.”[19]

Nagrada za odbacivanje ogovaranja

20. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ustane radi svog brata protiv ogovaranja koje čuje prilikom kakvog skupa i odbaci ga, odbacit će Allah, dž.š., od njega hiljadu loših stvari na Dunjaluku i Ahiretu.”[20]

21. Poslanik, s.a.v.a.: “U čijem prisustvu bude ogovoren njegov brat musliman, a on bude mogao da mu pomogne ali mu ne pomogne, Allah, dž.š.,će ga ostaviti samoga i na Dunaluku i na Ahiretu.”[21]

Iskup za ogovaranje

22. Poslanik, s.a.v.a. kada je upitan za iskup ogovaranja: “Kada se god sjetiš onoga koga si ogovarao traži od Allaha oprost za njegove grijehe.”[22]

23. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas ogovori svoga brata neka traži od Allaha oprost, to je iskup za ogovaranje.”

[1]El-Hudžurat, 12.

[2]Tenbihul-Havatir, 1/115.

[3]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/511/24.

[4]Staza rječitosti, Izreka 470.

[5]Tuhaful-‘Ukul, 245.

[6]Biharul-Envar, 75/249/16.

[7]Biharul-Envar, 75/246/8.

[8]El-Kafi, 2/357/1.

[9]Biharul-Envar, 75/358/53.

[10]Džami’ul-Ahbar, 412/1144.

[11]Biharul-Envar, 77/89/3.

[12]Kenzul-‘Ummal, 8024.

[13]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/506/13.

[14]El-Kafi, 2/358/6.

[15]Biharul-Envar, 75/261/64.

[16]Kenzul-‘Ummal, 8074.

[17]Gurerul-Hikem, 1171.

[18]El-Ihtisas, 225.

[19]El-Hisal, 566/1.

[20]Emalije Saduk, 350.

[21]El-Fakih, 4/372.

[22]El-Kafi, 2/357/4.