1. Kur'an: “Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za bogobojazne, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Oporuka je obaveza svakog muslimana.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Lišen je (Božije milosti) onaj ko je uskraćen oporučivanja.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne priliči muslimanu da provede noć a da mu oporuka nije pod jastukom.”[4]

5. Imam Bakir: “Ko ne oporuči prilikom smrti svoju rodbinu koja od njega ne nasljeđuje, okončao je svoja djela grijehom.”[5]

Nanošenje štete i nepravde u oporuci

6. Imam Ali: “Ko ostavi testament i time ne nanese nikome nepravdu i štetu isto kao da je taj imetak za života udjelio za milostinju.”[6]

7. Imam Ali: “Nepravda u testamentu spada u velike grijehe.”[7]

8. Imam Sadik: “Ko oporuči jednu trećinu imetka već je nanio štetu nasljednicima, a oporuka jednom petinom ili četvrtinom bolja je od oporuke trećinom.”[8]

[1]El-Bekare, 180.

[2]Vesail, 13/352/6.

[3]Kenzul-‘Ummal, 46051.

[4]Biharul-Envar, 103/194/3.

[5]Tahzibul-Ahkam, 9/174/708.

[6]El-Kafi, 7/62/18.

[7]El-Fakih, 4/184/5420.

[8]El-Kafi, 7/1/5.