Uloga poklona u prijateljstvu

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Poklanjajte jedni drugima da bi vam srca bila ispunjena međusobnom ljubavi. Djelite jedni drugima poklone jer pokloni odnose zlobu.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Poklon uzrokuje ljubav, čuva bratstvo, odnosi zlobu; poklanjajte jedni drugima da bi se voljeli.”[2]

3. Imam Ali: “Draže mi je pokloniti bratu muslimanu nešto što mu koristi nego li poput toga udjeliti kao milostinju.”[3]

Zabrana davanja poklona službenicima

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Pokloni koji se daju službenicima su u cijelosti haram.”[4]

5. Ebu Hamid Es-Sa’idi: “Poslanik, je zadužio čovjeka po imenu Ibn Utbije iz plemena Beni Esed da sakuplja zekjat. Kada je donio imetak koji je sakupio rekao je: ‘Ovo je za vas, a ovo su poklonili meni.’ Poslanik, s.a.v.a., se ispeo na minber (…) nakon zahvale Allahu je rekao: ‘Šta se to događa kada pošaljemo namještenika da sakupi zekjat on se vrati i kaže: ‘Ovo je vaše, a ovo moje?!’ Zašto ne sjedi u kući svoga oca i majke, pa da vidi da li će mu donijeti poklon ili neće! Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, taj namještenik ništa uzeti neće a da to na Sudnjem danu neće nositi na svome ramenu, bilo da je to deva, krava ili blejeća ovca.’”[5]

Zabrana primanja poklona od idolopoklonika

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista mi ne primamo poklone idolopoklonika.”[6]

7. Imam Ali: “Poslanik, s.a.v.a., je zabranio primanje onoga što daju idolopklonici, mislio je na poklone idolopoklonika s kojima je u ratu.”[7]

Bodrenje na primanje poklona

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada bi mi poklonili (životinjske) potkoljenice, primio bi ih.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Znak poštovanja brata muslimana je i primanje njegovog poklona i da mu pokloni od onoga što ima, a da se ne opterećuje putem poklanjanja.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a., Aiši kada iz samilosti nije htjela prihvatiti poklon od jedne sirote žene: “Zašto nisi prihvatila i zauzvrat joj dala nešto za poklon. Da ne pomisli da je ponižavaš?! Aiša, budi ponizna, jer Allah voli ponizne, a mrski su Mu oholi!”[10]

Uzimati nazad poklonjeno

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji uzima ono što je poklonio jesto poput onoga koji jede ono što je povratio.”[11]

12. Imam Sadik je rekao čovjeku koji je htio nešto pokloniti siromahu kada je on već bio otišao: “Podaj to drugom siromahu, ne vraćaj ga u imetak.”[12]

[1]El-Kafi, 5/144/14.

[2]Biharul-Envar, 77/166/2.

[3]El-Kafi, 5/144/12.

[4]Kenzul-‘Ummal, 15068.

[5]Sahihul-Buhari, 6753.

[6]Kenzul-‘Ummal, 15068.

[7]Mustedrekul-Vesail, 13/208/15128.

[8]El-Kafi, 5/143/9.

[9]El-Kafi, 5/143/8.

[10]Kenzul-‘Ummal, 14482.

[11]Kenzul-‘Ummal, 46164.

[12]Biharul-Envar, 103/189/5.