1. Kur'an: “I san vaš odmorom učinili.”[1][2]

2. Kur'an: “Allah uzima duše u času njihove smrti, i one koje ne umru u snu, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja druge do roka određenog. U tome su zaista, dokazi za one koji razmišljaju.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “San je brat smrti, a džennetlije ne umiru.”[4]

4. Imam Rida: “San je snaga mozga, te potpora i izdržavatelj tijela.”[5]

5. Imam Hadi: “Noćno bdijenje čini san slađim.”[6]

Klonjenje od pretjeranog spavanja

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se pretjeranog spavanja. Zaista pretjerano spavanje ostavlja čovjeka siromašnim na Sudnjem danu.”[7]

7. Imam Ali: “Ko se plaši noćnog napada, malo spava.”

8. Imam Ali: “Koliko li spavanja razoriše odlučnosti dnevnih.”[8]

9. Imam Bakir: Upitao je Musa, a.s., Allaha, s.v.t.: “Koji ti je rob najomraženiji? On reče: “Strvina noću i lijenčuga danju.”[9]

10. Imam Sadik: “Pretjerano spavanje upropašćava i vjeru i dunjaluk.”[10]

11. Imam Kazim: “Ne navikavaj oči na pretjerano spavanje, jer oči su najnezahvalniji dio tijela.”[11]

12. Imam Kazim: “Zaista Allah Uzvišeni i Silni ne voli spavalicu i dokoličara.”[12]

13. Imam Askeri: “Ko puno spava ima košmarne snove.”[13]

Uspinjanje duša na nebo prilikom spavanja

14. Imam Ali: “Musliman ne spava u stanju džunubluka, on ne spava osim u stanju čistoće, ukoliko ne nađe vodu uzet će tejemum čistom površinom zemlje. Zato što duša vjernikova odlazi Allahu, s.v.t, On je susreće i blagosilja je. Ukoliko joj je stigao čas uzima je u okrilje milosti Svoje, ukoliko joj nije stigao čas šalje je sa Svojim sigurnim melekima i vraća je u tijelo.”[14]

Običaji spavanja

Čistoća

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Neka niko od vas ne zaspe a ruke mu umašćene, ukoliko tako učini pa ga snađe umni poremećaj od šejtana, pa neka ne kori nikoga drugog osim sebe.”[15]

Obredoslovna čistota

16. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zaspe s abdestom, ukoliko umre u toku noći on je kod Allaha, s.t.v., šehid.”[16]

17. Imam Sadik: “Ko se očisti (uzme abdest…) i zatim legne u postelju, te mu je noći postelja poput mesdžida.”[17]

18. Imam Sadik: “Ko se očisti (uzme abdest…) i zatim legne u postelju, te mu je noći postelja poput mesdžida, ukoliko se sjeti da nema abdesta pa uzme tejemum od svoj pokrivač, šta god da bude, ukoliko tako učini, stalno je u namazu i zikrullahu.”[18]

Vršenje nužde

19. Imam Ali sinu Hasanu: “Sinko, hoćeš li da te poučim četirima običajima pomoću s kojima nećeš imati potrebe za doktorom?” Hasan reče: “Da, o Predvodniče vjernika.” Reče: “Ne sjedaj za sofru dok nisi gladan, ustaj sa sofre dok još imaš apetita, dobro žvaći hranu i kada želiš spavati izvrši nuždu. Ukoliko budeš ovako činio nećeš imati potrebe za doktorom.”[19]

Preispitivanje

20. Imam Sadik: “Kada legneš u postelju, razmisli kakvu si hranu toga dana unio u svoj organizam i šta si stekao u toku dana, i sjeti se da ćeš umrijeti i da te čeka proživljenje.”[20]

Učenje Kur’ana i dova pred spavanje

21. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prouči suru Ihlas kada legne u krevet, Allah, s.v.t., mu oprosti pedeset godina grijeha.”[21]

22. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko prije spavanja prouči suru Et-Takasur, sačuvan je od kaburskih muka.”[22]

23. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada legnete u krevet proučite:

اللهمّ إن أمسكتَ نفسي في منامي فاغفرلها و إن أرسلتها فاحفظها بما تَحفَظُ به عبادَكَ الصّالحينَ

Bože moj, ukoliko mi zadržiš dušu u snu, oprosti joj, ukoliko mi je vratiš čuvaj je onako kako čuvaš dobre robove Svoje.”[23]

Spavanje na leđima ili na desnom boku

24. Imam Ali: “Spavanje ima četiri oblika: poslanici spavaju opruženi na leđima, međutim, oči su im budne i čekaju objavu od Allaha; vjernici spavaju na desnom boku okrenuti prema Kibli, kraljevi i njihova djeca spavaju na lijevom boku da bi svarili ono što su pojeli, a Iblis, njegova braća, svaki luđak i čovjek s fizičkim nedostatkom spavaju na trbusima.”[24]

Dova prilikom buđenja

25. Huzejfe: “Kada bi Poslanik htio spavati učio bi: ‘S Tvojim imenom Bože moj, umirem i postajem živ (باسمك اللهمّ أموت و أحيا)’, a kada bi ustajao učio bi: ‘Hvala Allahu Koji nas proživljava nakon što smo umrli i Njemu je povratak (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور).’”[25]

[1]Naba’, 9.

[2]Emali Saduk, 322/4.

[3]Ez-Zumer, 42.

[4]Kenzul-‘Ummal, 39321.

[5]Biharul-Envar, 62/316.

[6]E'alamud-Din, 311.

[7]El-Ihtisas, 218.

[8]Staza rječitosti,izreka 449, govor 241.

[9]Kisasul-Enbija, 163/185.

[10]El-Kafi, 5/84/1.

[11]Tefsir Ajjaši, 2/115/149.

[12]El-Kafi, 5/84/2.

[13]Ed-Durretul Bahire, 43.

[14]Biharul-Envar, 81/153/8.

[15]Emali Saduk, 345/1.

[16]Biharul-Envar, 76/183/7.

[17]Sevabul-E'amal, 35/1.

[18]Biharul-Envar, 76/182/6.

[19]El-Hisal, 229/67.

[20]Biharul-Envar, 76/190/21.

[21]Emali Saduk, 22/3.

[22]Biharul-Envar, 76/196/12.

[23]‘Ileluš-Šeraje’, 589/34.

[24]El-Hisal, 263/140.

[25]Biharul-Envar, 76/218/25.