Kur'an: “I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je rekao Musau ibn Imranu: ‘Zaista je zavidnik nezadovoljan Mojim blagodatima i odvraća od udjela koji sam podijelio među Svojim robovima.’”[2]

2. Imam Ali: “Zavist je zatvor duše.”[3]

3. Imam Ali: “Zavist je najgora bolest.”[4]

4. Imam Ali: “Izvor svih nedostataka i loših djela je zavist.”[5]

5. Imam Ali: “Svaka čast zavisti! Kako je samo pravedna! Prije ostalih, prvo svoga vlasnika ubije.”[6]

6. Imam Ali: “Posljedica zavisti je nesreća i na Ovom i na Onom svijetu.”[7]

7. Imam Ali: “Zavidnik uskraćenje blagodati onome kome zavidi smatra svojom blagodati.”[8]

8. Imam Ali: “Nisam vidio nepravednika, sličnijeg onome kome je učinjena nepravda, od zavidnika koji dugo uzdiše, srca zbunjenog i tuge neodvojive.”[9]

9. Imam Ali: “Dovoljno je zavidniku ono s čime je suočen.”[10]

10. Imam Ali: “Zavidnik mnogo tuguje, a grijesi su mu nekoliko puta uvećani.”[11]

11. Imam Ali: “Zavidnik ne može biti ugledan.”[12]

 

Svako ko posjeduje blagodat, predmet je zavisti

12. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pomozite se pri ispunjavanju svojih potreba prikrivanjem, jer svako ko posjeduje blagodat, predmet je zavisti.”[13]

 

Zavist i iman

13. Imam Bakir: “Zaista zavist sagorijeva iman kao što vatra sagorijeva drva.”[14]

14. Imam Sadik: “Čuvajte se toga da zavidite jedni drugima, jer je korijen nevjerstva zavist.”[15]

 

Obilježje zavidnika

15. Imam Sadik: “Lukman je rekao svome sinu: ‘Zavidnik ima tri odlike: ogovara u odsustvu, ulizuje se u prisustvu i sretan je zbog tuđe nesreće.’”[16]


[1]El-Felek, 5.

[2]El-Kafi, 2/307/6.

[3]Gureru-l-hikem, 372.

[4]Ibid, 332.

[5]Ibid, 5242.

[6]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 1/316.

[7]Gureru-l-hikem, 4632.

[8]Ibid, 1832.

[9]El-Bihar, 73/256/29.

[10]Mustedreku-l-vesail, 12/17/13388.

[11]Gureru-l-hikem, 1520.

[12]Ibid, 1017.

[13]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 1/316.

[14]El-Kafi, 2/306/1.

[15]El-Kafi, 8/8/1.

[16]El-Hisal, 121/113.