Allahov Poslanik, s.a.v.a., je (kada mu je bilo rečeno: „Tvoji sljedbenici će biti iskušavani“, i on upitao: „A šta je izlaz iz toga?“) rekao: „Božija Knjiga moćna, kojoj ne može laž prići s bilo koje strane; ona je Objava Mudrog, Hvaljenog. Onog Koji bude tražio znanje mimo nje, Bog će u zabludi ostaviti.“ 

Članak možete vidjeti na ovom linku.