1. Poslanik, s.a.v.a.: “Grijesi bolesnika opadaju kao lišće s drveta.”[1]

2. Imam Ali: “Bolest je jedan od dva zatvora.”[2]

3. Imam Bakir ili Imam Sadik: “Bdijenje jedne noći zbog bolesti ili bola vrijednije je i veće nagradom od godine ibadeta.”[3]

4. Imam Kazim: “Kada se razboli vjernik Allah, s.v.t., nadahne meleka s lijeve strane: ‘Ne piši Mome robu grijeha dok se nalazi u Mome zatvoru i okovu.’ I nadahne meleka s desne strane: ‘Piši Mome robu od dobročinstava ono što si mu pisao u zdravlju.’”[4]

 

Skrivanje bolesti

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Od riznica dobra je i skrivanje nesreća, bolesti i milostinje.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, s.v.t.: ‘Ko bude bolestan tri dana i ne požali se nikome od onih koji ga obilaze, zamjenit ću mu meso boljim mesom i krv boljom krvi. Ako ga ozdravim ozdravit ću ga bez grijeha ukoliko mu uzmem dušu uvest ću ga u Svoju milost.’”[6]

7. Imam Ali: “Ko sakrije od ljudi bol koja ga je ophrvala tri dana i požali se Allahu, na Allahu je da ga ozdravi od toga.”[7]

8. Imam Ali: “Ko sakrije bolest od doktora izdao je svoje tijelo.”[8]

9. Imam Ali: “Ko prećuti svoju skrivenu bol liječnik je nemoćan da ga izliječi.”[9]

 

Da se bude zdravo dovoljna je bol

10. Davud, a.s., je uobičavao govoriti: “Bože moj, ni bolest koja će me uskratiti, a ni zdravlje koje će me nemarnim učiniti, već između toga.”[10]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Da se bude zdravo dovoljna je bol.”[11]

12. Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu, s.v.t., je mrzak opaki odvratni čovjek čije tijelo i imetak ne pretrpe gubitak.”[12]

13. Imam Bakir: “Tijelo kada se ne razbolijeva postane obijesno, a nema dobra u tijelu koje je obijesno.”[13]

 

Obilazak bolesnika

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz Milost.”[14]

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio Sam se ali Me ti nisi obišao!’ Upitat će: ‘O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, a Ti si Gospodar svijetova?!’ Reći će: ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bio bolestan, pa ga nisi obišao!? Zar nisi znao da kada ga odeš obići, da ćeš Mene naći kod njega!?’”

16. Imam Sadik: “Ko obiđe bolesnika slijedi ga sedamdeset hiljada meleka, mole za oprost njegovih grijeha sve dok se ne vrati kući.”[15]

 

Pravila obilaska

17. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji obilazak je onaj koji je najlakši.”[16]

18. Poslanik, s.a.v.a.: “Obilazite bolesne i ispraćajte dženaze podsjetćat će vas na Ahiret.”[17]

19. Imam Ali: “Zaista je najnagrađeniji obilazak kod Allaha, s.v.t., onaj u kojem se malo zadrži kod bolesnog, osim da bolesnik želi i traži da se ostane duže.”[18]

20. Imam Sadik: ”Trajanje posjete kod bolesnika je koliko dojenje devčeta ili pak muža deve.”[19]

21. Imam Sadik: “Potpun obilazak bolesnog je da mu staviš ruku na nadlakticu i da brzo odeš od njega, usljed toga što su posjete glupih ljudi bolesniku teže od sopstvene boli.”[20]

22. Jedan od prijatelja Imam Sadika prenosi: “Jedan od prijatelja Imama Sadika se razbolio i nas nekoliko njegovih prijatelja smo se uputili da ga posjetimo. Na putu smo sreli Imama Sadika koji nas upita gdje smo pošli. Rekli smo da želimo posjetiti tog čovjeka. On nam reče da stanemo, što smo i uradili. On reče: ‘Ima li iko od vas jabuku, dunju, četrun ili pak malo mirisa ili komadić uda behur?’ Rekosmo: ‘Nemamo ništa od tog.’ On reče: ‘Ipak, znajte da se bolesnik smiri kada mu se nešto donese.’”[21]

[1]Et-Targibu vet-Terhib, 4/293/56.

[2]Gurerul-Hikem, 1636.

[3]El-Kafi, 3/114/6.

[4]El-Kafi, 4/113/7.

[5]Mustedrekul-Vesail, 2/68/1435.

[6]El-Kafi, 3/115/1.

[7]El-Hisal, 630/10.

[8]Gurerul-Hikem, 8545.

[9]Gurerul-Hikem, 8612.

[10]Ed-De’avat, 134/334.

[11]Tenbihul-Havatir,2/7.

[12]Ed-De’avat, 172/482.

[13]Miškatul-Envar, 280.

[14]Kenzul-‘Ummal, 25141.

[15]El-Kafi, 3/120/2.

[16]Kenzul-‘Ummal, 25139.

[17]Kenzul-‘Ummal, 25143.

[18]El-Kafi, 3/118/6.

[19]El-Kafi, 3/118/2.

[20]El-Kafi, 3/118/4.

[21]El-Kafi, 3/118/3.