Preuzeto iz zbirke hadisa “Mudrosti Vjerovjesnika”

Nemar prema Onom svijetu

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao čovjeku koga je savjetovao: „Ne napuštaj šta ti je zapovijeđeno, baveći se onim šta ti je zajamčeno, jer neće te mimoići ono šta ti je dodijeljeno, niti ćeš stići ono šta ti je uskraćeno; ne trudi se za ono što će nestati; trudi se za imetak koji ne prolazi, u boravištu iz kojeg se ne odlazi!“

Smatranje da opskrba dolazi sporo

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji kaže: ‘Onaj koji smatra da opskrba od Mene pristuiže sporo, neka strahuje da ću se rasrditi i otvoriti mu vrata od Ovoga svijeta!'“

Traženje zabranjenog

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko nagomila zabranjeni imetak pa ga podijeli neće za to imati nagradu; on će ga o vratu nositi.“

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je;rekao: „Napustiti jedan danek (šestina dirhema) harama draže je Bogu Svevišnjem od stotinu hodočašća učinjenih dopuštenim imetkom.“