Davanje prednosti Onome svijetu

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O ljudi, pristupite onome čime ste zaduženi u popravljanju vašeg Drugoga svijeta, a prođite se onoga što vam je zajamčeno od vašeg Ovoga svijeta!“

Lijepo postupanje u traženju opskrbe

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji će potpuno podmiriti Svoga roba opskrbom koju mu je odredio. Zato, lijepo postupajte kada tražite opskrbu: uzmite šta je dopušteno, a ostavite šta je zabranjeno!“

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znajte, Džibril mi je u srce udahnuo i izvijestio me da niko neće umrijeti dok svoju opskrbu potpuno ne iscrpi. Zato, imajte svijest o Bogu Svevišnjem i lijepo postupajte kada tražite opskrbu! Neka vas kašnjenje nečega od opskrbe nikada ne ponese da je tražite griješenjem Bogu! U Boga Svevišnjeg ne može se ništa postići, osim poslušnošću Njemu.“

Zadovoljstvo onim što je dovoljno

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolja opskrba je ona koja je dovoljna.“

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog neće koriti za ono šta je dovoljno.“

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Izbavio se ko je islam primio, dovoljnu opskrbu dobio i Bog ga učinio zadovoljnim onim što mu je dao.“

Odsustvo brige za sutrašnju opskrbu

7. AllahovPoslanik, s.a.v.a., je rekao hazreti Aliju, mir s njim: „OAli, ne brini za sutrašnju opskrbu jer sutrašnja opskrba dolazi.“