Preuzeto iz “Enciklopedije islamske medicine”, sv. 2., u izdanju Fondacije Baština duhovnosti.

a. Jabuka

323. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi ljudi znali šta ima u jabuci, svoje bolesti bi liječili samo njom. Znajte da je ona najbrža po učinkovitosti, posebno za srce i ona ga liječi.”[1] 

b. Sirće

324. Imam Ali, mir s njim: “Lijep li je sirće začin, otklanja gorčinu, smiruje žuč, a srce oživljava.”[2]

325. Imam Sadik, mir s njim: “Sirće daje svjetlo srcu.”[3] 

c. Šipak

326. Imam Sadik, mir s njim: “Ko pojede šipak na tašte, taj šipak osvijetli srce četrdeset dana.”[4] 

d. Leća (sočivica)

327. Imam Ali, mir s njim: “Jedenje leće omekšava srce i povećava količinu suza.”[5]

328. U djelu El-Kāfī prenosi se od Furata ibn Ahnefa: “Jedan od vjerovjesnika Benu Israila se požalio Uzvišenom Bogu na tvrdoću srca i malo suza. Nakon toga Allah, dž.š., mu objavi da jede leću, te se on prihvati jedenja leće i srce mu omekša i suze mu potekoše.”[6]

e. Dunja

329. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite dunju jer ona daje sjaj srcu.”[7]

330. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se dunje jer ona daje sjaj srcu i otklanja brige i tjeskobu iz prsa.”[8]

331. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite dunju jer ona srcu donosi čvrstinu i čilost, daje mu hrabrost, a potomstvo čini lijepim.”[9]

332. Imam Kazim, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je Džafer ibn Ebi Talibu rekao: ‘O Džafere, jedi dunju jer ona jača srce i daje hrabrost strašljivcu.’”[10]

333. Imam Ali, mir s njim: “Dunja je snaga srca, život srca i donosi hrabrost strašljivcu.”[11]

334. Imam Ali, mir s njim: “Jedenje dunje je snaga za slabašno srce, čisti želudac i srce i donosi hrabrost strašljivcu.”[12]

f. Kruška

335. Imam Sadik, mir s njim: “Jedite krušku jer ona, Božijom dozvolom, donosi sjaj srcu i čisti ga, i djeluje smirujuće na unutrašnje bolove.”[13] 

g. Med

336. Imam Ali, mir s njim: “Med je lijek za svaku bolest, a u njemu nema bolesti. Med smanjuje gnojenje rane i srce čisti i daje mu sjaj.”[14]

337. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je med ugodno piće! Štiti srce i otklanja hladnoću iz prsa.”[15] 

h – Telbīn

338. Imam Sadik, mir s njim: “Telbīn (jelo od mlijeka, mekinja i meda) otklanja tugu iz srca, kao što prsti čiste znoj sa čela.”[16] 

h. Ugodan i lijep miris

339. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Lijep miris jača srce i uvećava spolnu snagu.”[17]


[1] Ibnā Bisṭām: Ṭibbu-l-Eʼimme, str. 135; El-Kāfī, sv. 6, 357; hadis 10; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 368, hadis 2286; El-Biḥār, sv. 66, str. 175, hadis 33.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 329, hadis 7; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 284; hadis 1924; El-H̱iṣāl, str. 636, hadis 10; Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 413, hadis 1400; El-Biḥār, sv. 66, str. 304, hadis 17. i 22.

[3]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 284, hadis 1925; El-Biḥār, sv. 66, str. 302, hadis 9.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 354, hadis 11; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 385, hadis 2240; El-Biḥār, sv. 66, str. 161, hadis 35.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 343, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 306, hadis 2017; El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 3.

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 343, hadis 2, El-Meḥāsin, sv. 2, str. 307, hadis 2020, El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 6.

[7] Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 373, hadis 1242; El-Biḥār, sv. 66, str. 177, hadis 37.

[8]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 364, hadis 2270; Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 373, hadis 1235; El-Biḥār, sv. 66, str. 169, hadis 8; Kenzu-l-ummāl, sv. 10, str. 40, hadis 28258.

[9] Kenzu-l-ummāl, sv. 10, str. 40, hadis 28260.

[10] El-Kāfī, sv. 6, str. 357, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 366, hadis 2275; El-Biḥār, sv. 66, str. 170, hadis 13.

[11] Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 372, hadis 1231; El-Biḥār, sv. 66, str. 176, hadis 37.

[12] El-Kāfī, sv. 6, str. 357, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 366, hadis 2277; El-Biḥār, sv. 66, str. 170, hadis 15.

[13] El-Kāfī, sv. 6, str. 358, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 371, hadis 2296; El-H̱iṣāl, str. 632, hadis 10; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 379, hadis 1265; El-Biḥār, sv. 66, str. 174, hadis 18.

[14] Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 359, hadis 1172; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 18.

[15] Mekārimu-l-ahlāq, sv. 1, str. 358, hadis 1168; Ṭibbu-n-Nebijj, str. 7; El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 2; El-Firdews, sv. 4, str. 265, hadis 6780; Kešfu-l-hefā’, sv. 2, str. 319, hadis 2816.

[16]El-Kāfī, sv. 6, str. 320, hadis 2;El-Meḥāsin, sv. 2, str. 171, hadis 1477; El-Biḥār, sv. 66, str. 96, hadis 6.

[17] El-Kāfī, sv. 6, str. 510, hadis 3; Qurbu-l-esnād, str. 167, hadis 610; Mekārimu-l-alāq, sv. 1, str. 100, hadis 189; El-Biḥār, sv. 76, str. 140, hadis 1.